Toerismeorganisaties regio werken aan vroeg waarschuwingssysteem

Het Regionale Toerisme Ontwikkelingsagentschap van de Caribbean Tourism Organization (CTO) en de Regionale Hospitality Agency van de Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA) zijn een overeenkomst aangegaan. Het ligt in de bedoeling dat regionale organisaties en instellingen die met klimaatgevoelige sectoren te maken krijgen, als gezamenlijke toeristische partners werken. Gedacht wordt aan een regionale vroege waarschuwingssysteem (early warning information system) in samenwerking met het Caribisch Instituut voor Meteorologie en Hydrologie (CIMH). “De CTO erkent dat er een dringende behoefte is aan initiatieven om de toerismesector veerkracht te geven en om variabiliteit van het klimaat te verbeteren en daarbij een zeer holistische en proactieve aanpak te ontwikkelen”, aldus CTO secretaris-generaal Hugh Riley. Deze overeenkomst erkent de noodzaak voor slimme, effectieve partnerschappen die CTO zal toelaten om sterk, strategisch beleid en praktijken voor de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering te ontwikkelen.

Suriname loopt achter vooral op het gebied van wetgeving
Door global warming en de affecten met betrekking tot de klimaatsverandering is er besloten dat parlementen betrokken moeten zijn om deze vraagstukken op te lossen. Wetgeving speelt een zeer belangrijke rol. Het parlement heeft dus de taak om door middel van wetgeving zaken betreffende het milieu te monitoren. Vandaar dat er een vaste commissie werd ingesteld. Volgens commissielid en parlementariër Marinus Bee loopt Suriname achter vooral op het gebied van wetgeving in vergelijking met andere landen. “Er zijn tot nu toe onder andere meetings geweest met Nimos en organisaties die zich bezighouden met milieuvraagstukken. Er is tevens een delegatie geweest naar de COP-meeting in Frankrijk. Momenteel is de commissie bezig met een traject om te kijken naar wetgevingsproducten waarvoor er een traject is uitgezet.” Volgens Bee is daarbij een tijdlijn uitgezet, waarbij in 2017 zeker bepaalde wetten behandeld moeten worden. Uiteindelijk zal de commissie het parlement moeten informeren over de stand van zaken. Volgens de parlementariër is de meest voorkomende uitdaging het menselijk potentieel. “Zolang mensen en of organisaties niet bereid gevonden worden een bijdrage te leveren, zullen zaken langzaam blijven lopen”, aldus Bee. De commissie ‘Milieu en Klimaatverandering’ werd op 18 augustus ingesteld. De commissie heeft namens DNA onder meer het verdrag ter instelling van een rampenbeheersingsagentschap in het Caribisch Gebied goedgekeurd en voorbereid. Het verdrag werd uitdrukkelijk goedgekeurd door Suriname. Er is in dit kader een samenwerking aangegaan met Nimos en WWF om de zaak te helpen monitoren. De commissie ‘Milieu en Klimaatverandering’ bestaat uit: Andre Misiekaba, Carl Breeveld (voorzitter), Marinus Bee, Patricia Etnel, Grace Watamaleo en Riad Nurmohamed.

  1. commissie 6
  2. regionale 4
  3. cto 4
  4. wetgeving 4
  5. bee 4