1. vorige
  2. volgende

Miskin: Regering wil basiszaken deze regeertermijn realiseren

De raad van ministers heeft drie ontwerpwetten goedgekeurd die in samenhang met elkaar zijn gebracht. "Het gaat niet alleen om het minimumloon, maar ook om de pensioenwet 2014 en de nationale basiszorg verzekering", zegt minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) aan Starnieuws. De bewindsman stelt dat er veertig tot vijftig jaren gediscussieerd wordt over een minimumloon, maar tot nu toe is het bij praten gebleven. De regering wil binnen deze regeerperiode deze drie zaken in werking hebben, benadrukt Miskin.

Miskin en zijn deskundigen hebben samen met vicepresident Robert Ameerali de vorige week de Staatsraad ook uitvoering geïnformeerd over de ontwerpwetten. De bewindsman stelt dat gekozen is voor een uurloon, dat nog moet worden vastgesteld bij staatsbesluit. Het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen nog worden betrokken om hun visie te geven. Dit is hen ook kenbaar gemaakt. De minister wijst er op dat er uitvoerig is gesproken over het minimumloon. Om deze zaken te kunnen realiseren moeten er veel voorbereidingen worden getroffen, waarbij ook uitvoeringsinstituten moeten komen. Ook de staatsbesluiten moeten worden voorbereid. Deze zullen samen met de ontwerpwetten aangeboden worden aan De Nationale Assemblee.

Samenhang met elkaar
De drie wetten moeten samen ervoor zorgen dat alle mensen in het land verzekerd zijn en een pensioen hebben. Er moet een minimum uurloon komen voor mensen die werken. Ook kleine zelfstandigen, zoals schoonmaaksters die niet in loondienst zijn en tuinlieden zijn opgenomen in de ontwerpwet.Met de nationale basiszorg verzekering zullen alle personen tussen 17 en 59 jaar verplicht verzekerd worden. Kinderen tot 16 en personen boven 60 zijn door de overheid verzekerd. Het gaat om ongeveer 300.000 personen, van wie ongeveer 100.000 zichtbaar zijn voor de Belastingdienst.

Miskin benadrukt dat de raad van ministers bevoegd is om wetsontwerpen die behandeld worden, te wijzigingen. Hij haalt aan dat het Arbeids Advies College ook om commentaar is gevraagd, zoals het wettelijk is aangegeven. Binnen dertig dagen moet dit college reageren en mag maximaal twee maal dertig dagen om uitstel vragen. Indien er geen advies komt in negentig dagen, mag de minister van Arbeid zelfstandig handelen. Het Tripartiet Overleg is ook uitvoerig betrokken, waarbij alle artikelen stuk voor stuk zijn doorgenomen. Tijdens deze bijeenkomst was de vicepresident ook aanwezig. Miskin merkt op dat alle voorstellen en zienswijzen van de vakbeweging en het bedrijfsleven nog meegenomen zullen worden. Miskin deelt mee dat intussen de voorbereidingen die nodig zijn, getroffen worden. Het streven is er op gericht om de wetsontwerpen medio dit jaar rond te hebben in het parlement.
  1. miskin 6
  2. ontwerpwetten 3
  3. minimumloon 3
  4. nationale 3
  5. minister 3