100 jaar Jagernath Lachmon

De politieke partij VHP heeft gisteren de 100ste geboortedag van wijlen mr. Jagernath Lachmon groots herdacht in haar partijcentrum De Olifant. Lachmon was in leven medeoprichter van de oranje partij. Hij is verder ook de langst dienende voorzitter van de VHP geweest, alsook de langst dienende voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). De VHP bracht een bloemenhulde bij het monument van Lachmon op het terrein van het partijcentrum. Daarna verzorgde Maurits Hassankhan een presentatie over de verbroederingspolitiek, een creatie van Lachmon. De avond werd afgesloten met een presentatie van de erevoorzitter van de VHP, Ramdien Sardjoe, met als onderwerp “Mr. Lachmon bij crisissituaties in de politiek”. (foto: Kevin Ngadimin)
  1. lachmon 5
  2. vhp 4
  3. partij 2
  4. partijcentrum 2
  5. langst 2