‘Ziekenhuis Wanica laat zure smaak in mond achter’

Het Wanica Medisch Centrum zoals het er nu uitziet (foto: Jaswant Gajadien)“De oneindige plannen en bouwwerkzaamheden rondom de zogenaamde bouw van het Wanica Ziekenhuis laten een zure smaak in de mond van de gemeenschap achter”, meent VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Afgelopen dinsdag heeft de regering opnieuw een contract getekend voor de bouw van een ziekenhuis in het district Wanica. Gajadien plaatst vraagtekens over het tijdstip waarop het medisch centrum opgeleverd zal worden en wat nu precies met het oude gebouw zal gebeuren. Terwijl het startsein werd gegeven in november 2014 om dit centrum binnen zes maanden op te leveren, is er nog steeds geen duidelijkheid wanneer het wordt afgerond. In april 2015 is er nog een financieringsovereenkomst getekend met een rente van 5% per jaar met Suriname Road & Civiltechnical Company N.V. voor een bedrag van SRD 9.512.720. Dit bedrag moet binnen 2 jaar afgelost zijn. Gajadien merkt op dat het opgezette gebouw contractueel al lang opgeleverd had moeten worden. De uitspraak van waarnemend directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken, Anwar Hassankhan, waarin hij aangeeft niet te weten wat de kosten voor de nieuwe gebouwen exact zijn, omdat de bedragen in het Chinees zijn vastgesteld, betitelt de parlementariër als een lachertje. “Het is onmogelijk dat het contract in het Chinees getekend is, omdat tot dusver diverse contracten getekend zijn met Chinese bedrijven en er altijd gebruik is gemaakt van twee tot drie talen. Het Engels is ook een gangbare taal die zeker wordt gebruikt”, aldus Gajadien.

Welk deel is schenking? Welk deel is lening?
Het niet aangeven van het bedrag geeft volgens Gajadien duidelijk aan dat er diverse zaken zijn die men verborgen wenst te houden. “In het nieuwe contract weten wij helemaal niet welk deel de schenking voorstelt en welk deel terugbetaald moet worden. Tijdens de ondertekening is wel aangegeven dat het ‘nieuwe ziekenhuis’ een schenking is van China.” Volgens de ambassadeur van China moet het ziekenhuis over ongeveer twee jaar een feit zijn. De werkzaamheden zullen binnen zes maanden starten. In het ziekenhuis komen er 3 beddenhuizen met 150 ligbedden, 30 bedden voor de polikliniek, een spoedeisende hulp en een mortuarium. Ook voor de klinische behandelingen kan men daar terecht. Het ziekenhuis zal ook beschikken over ruime parkeerplaatsen. Gajadien zegt dat het oude gebouw in eerste instantie ook aangeduid was als een schenking, maar gaandeweg veranderd was in een gedeeltelijke schenking waar Suriname voor een deel moest inkomen. Het was toen ook ex-Buitenlandse Zaken-minister, nu raadsadviseur, Winston Lackin, die steeds deze verwarrende mededelingen deed. “Vermoedelijk heeft men veel te verbergen.”

Medisch sector ligt op sterven
Gajadien zegt verder dat er ook geen woord is gerept over het upgraden van de infrastructuur rondom het ziekenhuis. Dit alles duidt volgens hem erop dat de regering ‘openlijk verder gaat met het verder misleiden van de samenleving’. “Wat voor zin heeft het om een ziekenhuis te hebben, als je dit niet eens op een goede manier kan bereiken en de kosten voor personeel, medicijnen en onderhoud niet eens kunnen worden betaald? Hetzelfde probleem hebben wij ook bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) waar een enorme investering wordt gedaan, terwijl het personeel niet eens uitbetaald kan worden. Voor spoedgevallen krijgen ambulances zelfs problemen bij het in- en uitrijden. Momenteel kan het terrein van het huidige gebouw van het Wanica Ziekenhuis slechts bereikt worden via een ander perceel.”

Van 2 verdieping naar downgrade naar super upgrade
Het besluit was genomen om in de eerste fase een ziekenhuis bestaande uit 2 verdiepingen neer te zetten met de uitbreidingsmogelijkheden. OW koos achteraf ervoor om de optie van twee verdiepingen terug te brengen naar één voor dezelfde prijs. Hassankhan zei eerder aan de krant dat het totale oppervlak van het medisch centrum wel hetzelfde is gebleven. Het aspect van onderhoud en het feit dat het ministerie van Volksgezondheid gevraagd had het op begane grond te houden, zijn redenen voor dit model. Hassankhan zei dat de opleveringsdatum door omstandigheden was opgeschoven naar het derde of vierde kwartaal van 2016. De aannemer zelf had volgens hem gemeld dat in september te doen.

FR

  1. ziekenhuis 11
  2. gajadien 7
  3. deel 5
  4. schenking 5
  5. wanica 4