Internet is een deel van het jongeren zijn geworden

DEN HAAG - Internet is een deel van het jongeren zijn geworden. Zij brengen veel tijd daarop door, besteden er veel geld aan en staan constant in verbinding met elkaar. Daarbij valt op dat jongeren uit etnische groepen specifieke etnische websites bezoeken. Ze doen dat omdat die sites voorzien in etnisch-specifieke behoeften op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. 

Tot deze conclusie komt de Surinaams-Nederlandse Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift "Etnische websites, behoeften en netwerken. Over het gebruik van internet door jongeren". Ze verdedigde dit proefschrift woensdag om de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg te krijgen.

De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, betoogde ze, maar omvat ook de landen van herkomst zoals Suriname. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Het onderzoek geeft inzichten in de leefwereld van hedendaagse jongeren, wat van belang is voor tal van instellingen die zich met jongeren bezig houden of die binnen de etnische groepen opereren. Het onderzoek onderzoekt ook een weinig ontwikkeld gebied, namelijk de functies van etnische websites in de vervulling van behoeften en netwerkvorming.

Jaswina Bihari-Elahi is de tiende promovendus van de Promotiekamer die geleid wordt door Professor Ruben Gowricharn. De Promotiekamer is ook actief in Suriname en op de voormalige Nederlandse Antillen.

 
  1. etnische 7
  2. jongeren 6
  3. websites 5
  4. behoeften 3
  5. internet 2