Aanvragen Vreemdelingenzaken sneller en minder corruptief

De loperij die mensen hadden om een verblijf-, vestiging- of naturalisatievergunning aan te vragen, zal vanaf heden tot het verleden gaan behoren. Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) maakt een grote stap binnen de hedendaagse technologische wereld. Mensen die een aanvraag willen doen voor een bepaalde vergunning bij Vreemdelingenzaken, kunnen vanaf nu online via `VZ-online’ hun de aanvraag indienen. De afdeling Vreemdelingenzaken heeft de dienstverlening naar haar cliënten toe gedigitaliseerd, op deze manier wil het ministerie niet alleen de aanvraagprocessen bespoedigen, maar ook de corruptie verminderen. Het digitaliseringsproces ziet Humphrey Tjin Liep Shie, directeur JusPol, als een duidelijke verbetering in de dienstverlening van het ministerie.

De website biedt een duidelijk overzicht van de gegevens die Vreemdelingenzaken verwacht bij een bepaalde aanvraag. De cliënt zal op zijn beurt alle documenten moeten verzamelen en scannen, want deze zullen nodig zijn bij het indienen van de aanvraag.

Tot nu toe is de website alleen in het Nederlands beschikbaar, maar Rachelle Groenveld, onderdirecteur van Vreemdelingenzaken, wijst erop dat het ministerie hard eraan werk om de website ook in andere talen toegankelijk te maken, zoals het Engels, Mandarijn en Portugees.

Vermeldenswaardig is dat men niet meer persoonlijk bij Vreemdelingenzaken een aanvraag in kan dienen, alle aanvragen dienen via de website te geschieden. Na het indienen van de aanvraag zal de cliënt binnen veertien werkdagen een bevestiging krijgen als de aanvraag volledig is of niet. Gedurende het gehele proces zal de cliënt van elke handeling op de hoogte gesteld worden. Groenveld zegt dat de afhandelingsduur van een vergunning afhangt van de aard ervan. Een verblijfsvergunning wordt bijvoorbeeld in 75 werkdagen afgerond.

Om de kans op corruptie te verminderen, heeft het ministerie slechts een kleine groep mensen aangesteld die inzage heeft in de documenten van de cliënten. Hiervoor moesten zij een screening ondergaan. Ook is de veiligheid van de website gegarandeerd. Elke handeling op de website kan getraceerd worden.

door Richelle Mac-Nack

 

  1. aanvraag 6
  2. website 6
  3. vreemdelingenzaken 5
  4. ministerie 4
  5. mensen 3