1. vorige
  2. volgende

AZP kampt niet met MRSA ziekenhuisbacterie

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kampt niet met een probleem ten aanzien van MRSA en heeft ook geen epidemie van deze bacterie. Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-bacteriën komen over de hele wereld voor, ook als normale bewoners van de mens. Infecties met MRSA zijn te behandelen, alleen met duurdere antibiotica dan die welke gebruikt wordt bij methicilline gevoelige Staphylococcus aureus. In het ziekenhuis worden patiënten met MRSA geïsoleerd, omdat men wil voorkomen dat de bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis. In alle ziekenhuizen kunnen MRSA-bacteriën voorkomen, waarbij het beleid is deze mensen te isoleren. In sommige landen doet men dit niet eens meer omdat de bacterie al bij een heleboel mensen als normale bewoner voorkomt. In Suriname is deze bacterie onder controle te houden en vormt het geen ernstig probleem in de gezondheidszorg.
MRSA besmettingen zijn niet toegenomen sinds de komst van de Filipijnse medewerkers. Omdat het beleid in Suriname gericht is op het voorkomen van de verspreiding van MRSA in ziekenhuizen, worden alle gezondheidswerkers die uit het buitenland komen, getest op MRSA. Indien er MRSA bij deze medewerkers wordt gevonden, worden zij eerst daarvoor behandeld. Zij mogen pas werken als er geen MRSA meer bij hen wordt geconstateerd. Het berust op onwaarheid dat er Filipijnse verpleegkundigen teruggestuurd zijn. Het Microbiologisch Laboratorium van het AZP is het enige lab in Suriname dat onderzoek doet naar MRSA. De aantallen die in dit lab als positief aangemerkt zijn, hebben betrekking op alle ziekenhuizen en alle poliklinieken in het land.
  1. mrsa 11
  2. bacterie 4
  3. ziekenhuis 3
  4. voorkomen 3
  5. ziekenhuizen 3