1. vorige
  2. volgende

Sallons: 85% van arbeiders weer aan het werk bij FAI

Het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) te Jarikaba draait nu zo goed als normaal. Bondsvoorzitter Michael Sallons zegt dat de beoogde vijf containers bacoven zijn gehaald. Ongeveer 85% van de werknemers heeft het werk hervat.

Sinds de oproep van de directie en enkele andere vakbondsleiders die het menen met de werkende klasse, is de groep werknemers die het werk hervat, elke dag weer groter, deelt Sallons aan Starnieuws mee. Sallons zegt dat de bond via geëigende lijnen de juiste informatie aan de werknemers verschaft. Duidelijk is de leden voorgehouden dat ze worden misleid door een klein deel van werknemers, onder wie stafleden, die voor eigen enge politieke belangen het er naar toe willen leiden om het bestuur af te zetten, meent Sallons.

Over de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie, Dayanand Dwarka, zegt Sallons dat hij mede schuldig is aan de arbeidsonrust die is ontstaan. “Wij stellen zowel u als de vakbond te Jarikaba verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen voortvloeiende uit de werkneerlegging,” heeft Dwarka in een brief aan de directie van FAI laten weten. "Het is heel makkelijk om de werkneerlegging in de schoenen van anderen te schuiven wanneer gebleken is, dat hetgeen men gepoogd had te bereiken niet gelukt is. Een ding is zeker in het leven: Eerlijkheid, rechtvaardigheid en oprechtheid zullen altijd beloond worden", stelt Sallons.
  1. sallons 6
  2. werknemers 4
  3. zegt 3
  4. fai 2
  5. jarikaba 2