1. vorige
  2. volgende

Plein bij Tembe art studio Moengo mogelijk uitgegeven aan particulier

Stichting Kibii die reeds meer dan 5 jaar werkt aan de uitvoering van haar plannen om Moengo tot het kunstcentrum van Marowijne te maken en daarmee het kunst- en cultuurtoerisme in dit district te stimuleren, maakt zich zorgen. Aanleiding is de mogelijke uitgifte van het plein bij Tembe Art Studio van Stichting Kibii, nabij het voormalig Suralco ziekenhuis plein. Het is de plek die de stichting sinds 2009 met toestemming van Suralco exploiteert, t.b.v. kunst- en cultuureducatie voor de gemeenschap, met de nadruk op educatieve activiteiten met en voor de jongeren van Moengo en waar vanaf 2013 het jaarlijkse Moengo Festival plaatsvindt. Een particulier is sinds enkele dagen bezig met voorbereidende bouwactiviteiten op het plein en heeft intussen een groot deel van het terrein afgebakend met grenspalen, dit zonder enig besef van ruimtelijke ordening en gevoel voor het algemeen belang. In 2015, tijdens de voorbereiding van de derde editie van het Moengo Festival, werd Stichting Kibii reeds geconfronteerd met de eerste stappen hiertoe. Bij nader onderzoek hebben toen reeds het districtscommissariaat en het Ministerie van ROGB ontkend dat zij een bereidverklaring of beschikking hiervoor hebben uitgeven. De functionarissen van het commissariaat deelden Stichting Kibii verder ook mede dat zij hierover nimmer met Suralco die formeel over de concessie beschikt, heeft gecommuniceerd over een eventuele nieuwe bestemming van de grond, laat staan over de goedkeuring daarvan.
Ondanks alle ontkenningen van de bevoegde instanties over eventuele uitgifte beweert deze burger dat zij een geldige beschikking heeft van het Ministerie van ROGB. De legitimiteit van de procedures om tot een beschikking te komen wordt sterk door Stichting Kibii in twijfel getrokken, daar alle gronden van Suralco nog niet formeel aan de staat Suriname zijn overgedragen.
Stichting Kibii hoopt dat de bevoegde autoriteiten ervoor zullen zorgdragen dat een uitgifte van dit plein, indien die uitgifte reeds heeft plaatsgehad, wordt teruggedraaid of niet meer wordt toegekend ingeval dit het voornemen is. Het algemeen belang, met name de ontwikkeling van Moengo e.o. alsook de ontwikkeling van jongeren, zal hiermede niet gediend zijn en sterker nog, het zal zeer ontmoedigend werken met betrekking tot verdere uitvoering van de reeds ontwikkelde en toekomstige plannen van Stichting Kibii.
  1. stichting 8
  2. kibii 7
  3. moengo 5
  4. uitgifte 4
  5. plein 4