Nieuw pand Delinquentenzorg in gebruik genomen

Het naambord van het nieuwe gebouw van de hoofdafdeling Delinquentenzorg van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is gisteren onthuld. Daarnaast zijn 13 rekruten tot penitentiaire ambtenaar (pa) der vierde klasse beëdiging en bevorderd. Van de 13 pa’s hebben vijf de eed afgelegd en de rest heeft de belofte gedaan. De procureur-generaal Soebhas Punwasie had de keuze tussen eed en belofte aan hen overgelaten. De bevordering vond plaats door de minister van Juspol, Edward Belfort, en directeur Inez Sedney-Huijzen. ‘De penitentiaire ambtenaar is de persoon die waakt over gedetineerden’, aldus Belfort. ‘Hoofdtaak van de pa is de bewaking’, benadrukt Belfort. ‘Ook moeten de pa’s voorkomen dat mensen die delicten hebben begaan, tijdens hun detentieperiode wegvluchten.’ De airco’s binnen het nieuwe gebouw van de hoofdafdeling Delinquentenzorg zijn geïnstalleerd door gedetineerden en pa’s. Ook hebben zij het gebouw geverfd. Het nieuwe gebouw is uit staatsmiddelen gekocht. ‘Op zo een manier is ruim SRD 1,6 miljoen bespaard gebleven door deze krachten die wij hebben ingezet.’

Farzana Abdoel

  1. gebouw 4
  2. nieuwe 3
  3. belfort 3
  4. hoofdafdeling 2
  5. delinquentenzorg 2