Sasur kan 2Famous-show niet stoppen

Kantonrechter Marie Mettendaf heeft het verzoek van Sasur om de show van 2 Famous op 13 september stop te zetten, geweigerd. Advocaat Mukesh Sheombar heeft deze rechtszaak namens zijn cliënt SS Promotion in winst omgezet. De show gaat zoals gepland, wel door. Op 4 september 2014 spande Sasur een kortgeding in tegen Shamkoemar Khusial, handelende onder de naam SS promotions. Sasur vorderde daarbij de stopzetting te gelasten van de show van 2 Famous in de Athony Nesty Sporthal en te verbieden dat er op enig moment in de toekomst op welke locatie en wijze dan ook voorstellingen met muziek te houden, althans delen van muziek te laten horen behorende tot het Sasur repertoire. Op 5 september was de eerste behandeling en had de advocaat van SS-Promotions, mr. Mukesh Sheombar, aan de rechter gevraagd om mondeling de zaak af te pleiten.
Op dinsdag 9 september hebben partijen mondeling afgepleit en is op 11 september 2014 het vonnis uitgesproken. De kantonrechter heeft de gevraagde voorziening van Sasur geweigerd. Sasur ontbeert namelijk de bij wet vereiste toestemming om haar bemiddeling te verlenen. Bemiddeling is een totaal pakket dat onder meer omvat het verlenen of weigeren van toestemming en handhaven van rechten c.q. in rechte optreden tegen inbreuken op die rechten. Op grond hiervan is eveneens aannemelijk geworden dat de meergenoemde ministeriële beschikking voor de totale bemiddeling geldt, ongeacht of het handelen als bedrijf of al dan niet in eigen naam is. Nu dat Sasur de bij wet vereiste toestemming ontbeert om haar bemiddeling te verlenen, dient de gevraagde voorziening geweigerd te worden, besliste de rechter .

Saskia Bandhan

  1. sasur 7
  2. september 5
  3. bemiddeling 4
  4. show 3
  5. geweigerd 3