Werken bij de overheid: ‘Van zeven even naar zeven eventjes’

De dienstverlening bij overheidskantoren is sinds jaren niet optimaal geweest. Je treft de desbetreffende ambtenaar nooit op zijn plaats aan of die hanteert de werkwijze van ‘wang foe tide en wang foe tamara’. Onlangs heeft president Desi Bouterse een maatregel aangekondigd, waarbij airco`s op alle overheidskantoren slechts tussen 10.00 uur `s morgens en 2.00 uur ’s middags gedraaid mochten worden. Het controlemechanisme ontbrak echter en een aantal ministeries heeft in ieder geval last hiervan ondervonden. Na overleg was afgesproken om enkele afdelingen dispensatie te verlenen. Twee weken na de eerste aankondiging overweegt het staatshoofd nog verder te gaan met zijn ‘energie bezuinigende’ maatregel. De vader van het land wil namelijk dusdanig ver gaan dat overheidspersoneel slechts voor enkele uren achter hun bureaus hoeven te zitten. Als wij naar de werkwijze van zijn personeel kijken, kan de gemeenschap in ieder geval verwachten dat er nu duidelijk geen sprake meer kan zijn van ‘zeven even werken’, maar van ‘zeven eventjes’. Terecht ook ‘zeven eventjes’, omdat het overheidspersoneel het merendeel van de dag bezig is groente schoon te maken of de krant te lezen. Social media zit ook vol met ambtenaren, die uit hun dak gaan. Dit was ook het geval toen de eerste maatregel door het staatshoofd was aangekondigd. Het merendeel van de Surinaamse beroepsbevolking staat te boek als ambtenaar, waarvan een aanzienlijk deel doorgaans toch al niet werkt, maar elders een hossel, een bijbaantje, heeft. Suriname kampt al met een tekort aan financiële middelen. Door zo een maatregel is het wel duidelijk dat de verliezen niet zullen worden omgezet naar winsten.

Overleg met Tripartiet Orgaan
Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat dit probleem onlangs ook binnen het Tripartiet Overleg is besproken. Volgens de bewindsman was het nodig om overleg met het bedrijfsleven te plegen, omdat de overheid ook diensten aan het bedrijfsleven verleent en omgekeerd. Weliswaar is nog niet officieel besproken wanneer de overheid een aanvang hiermee zal maken en is ook niet besproken welke kantoren specifiek zullen meedoen. De conclusie die hieruit getrokken wordt, is dat overwogen wordt om niet alle kantoren te laten meedoen. Volgens de bewindsman hebben zulke maatregelen altijd een impact op de productiviteit en zijn verliezen sowieso te verwachten. Iets moet gedaan worden om zowel te voldoen aan de energiebezuiniging en ook het leed van het overheidspersoneel te verzachten. Recente gegevens van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) tonen duidelijk aan dat de afgelopen 2 dagen (8 en 9 september) het verbruik vrij stabiel op 185 megawatt is gebleven. Het verbruik is afgenomen ten opzichte van de vorige week, waar het verbruik tussen de 191-194 megawatt was. Volgens de ATM-minister moet, op basis van deze gegevens nog afspraken worden gemaakt of de airco`s toch nog optimaal kunnen worden gedraaid. Indien dit kan gebeuren, zal de nieuwe maatregel van het staatshoofd niet meer nodig zijn. Aan de andere kant kan het stroomverbruik weer toenemen, waardoor ‘load shedding’ wederom nodig zal zijn. C-47-voorzitter Robby Berenstein, die ook op het tripartiet top aanwezig was, geeft in reactie hierop aan de krant te kennen dat dit onderwerp afgelopen dinsdag niet aan de orde is geweest, omdat de vergadering verdaagd werd naar een nog te bepalen datum. Volgens de vakbondsman zal C-47 niet echt hiermee te maken hebben, omdat de vakcentrale de particuliere sector vertegenwoordigt. C-47 kan volgens hem pas reageren als er concrete voorstellen vanuit de regering worden gedaan. Tot nu toe is het gebleven bij de wenselijkheid die de overheid gerealiseerd wil hebben. Berenstein zegt wel een oordeel te vellen als die maatregel al in werking is. Naast Berenstein, waren ook CLO-voorzitter Ronald Hooghart en Asfa-voorzitter Wilgo Bilkerdijk aanwezig op het tripartiet top.

FR

  1. maatregel 6
  2. overleg 4
  3. tripartiet 4
  4. geval 3
  5. staatshoofd 3