Alpha Beta Vrije Atheneum: Particuliere havo-vwo op internationaal niveau

De redactie van De West heeft een bezoek gebracht aan het Alpha Beta Vrije Atheneum. De school, opgericht door Guillermo Samson, lijdt ook onder de slechte economische situatie, maar ondanks dat, garandeert de directeur goed onderwijs op internationaal niveau.

Oprichting
De directeur zegt dat het idee om een particuliere havo-vwo op te richten komt, doordat de gemeenschap hem ook de kans gegeven heeft meerdere studies op doctoraal niveau te doen. Met de oprichting van de school geeft Samson terug aan de gemeenschap. Hij geeft aan al zijn spaargeld hierin gestopt te hebben, in plaats van dit voor dure reizen en cruises te gebruiken. Zijn liefde en waardering voor wat het land voor hem betekent, heeft gemaakt dat hij geïnvesteerd heeft in het onderwijs.

Internationaal niveau
De lessen worden volgens internationale standaarden verzorgd. De leslokalen zijn volledig airco gekoeld, beschikken over een beamer en een white board. Het gehele schoolcomplex is voorzien van internet. De directeur is onlangs ook naar Nederland geweest om te kijken hoe het niveau van onderwijs op zijn school verder verhoogd kan worden. Haast alle boeken die de school gebruikt, worden uit het buitenland gehaald. De school is erkend door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Havo in één jaar, vwo in twee jaar
Op het Alpha Beta Vrije Atheneum kunnen studenten hun havo-diploma binnen één jaar behalen, het vwo-diploma binnen twee jaar. De school biedt alleen examenvakken aan, waardoor de student tijd wint. Creatieve vakken worden er niet verzorgd, wel ICT, omdat dit niet meer weg te denken is uit de maatschappij. Leerlingen van de mulo, studierichting B, die het S-pakket niet behaald hebben, hoeven volgens Samson niet wanhopig te zijn, zij kunnen terecht op het Alpha Beta Vrije Atheneum. Samson is van mening dat het onderwijssysteem veel te wensen overlaat. “In Suriname telt maar één norm: je slaagt of je slaagt niet”, aldus Samson. Hij vindt dat studenten de gelegenheid moeten krijgen om hun droom waar te kunnen maken.

In gesprek met studenten
Wij hebben enkele docenten en studenten gesproken, over hoe zij het ervaren om les te volgen/te verzorgen op het Alpha Beta Vrije Atheneum.

Yves Polsbroek
De havist zegt dat studeren aan het Alpha Beta iets makkelijker is dan op andere scholen. De docenten zijn volgens hem ervaren. Hij geeft aan dat de meeste leerkrachten op de overheidsschool geen interesse hebben in het les geven, ze komen gewoon omdat zij moeten komen om hun geld te verdienen. De keuze voor deze school komt door de moderne faciliteiten, die worden gebruikt, zoals het volgen van les met een computer en het feit dat de school over goed lesmateriaal beschikt.

Fatisa Adasi
“In plaats van twee jaar, studeer ik een jaar af”, zegt haviste Adasi. De docenten zijn volgens haar makkelijk te begrijpen en de sfeer is ook veel leuker. Ook zij geeft aan dat de faciliteiten van de school heel modern zijn in vergelijking met de overheidsscholen. “Ik wil automatisch naar school hier, terwijl op de overheidsschool ik verplicht ben om te gaan”, aldus Adasi.

Wirain Jagessar
Jagessar, havist, geeft aan dat studeren aan het Alpha Beta gepaard gaat met veel zelfstudie, wat hij beschrijft als iets beter. Verder vertelt hij dat er minder vakken zijn, waardoor hij zich beter kan focussen. Hij geeft aan dat hij voor deze school gekozen heeft, omdat hij hier gericht kan studeren. Alle drie de studenten zijn van plan hun studie voort te zetten op universitair niveau.

Docenten aan het woord
Martin Panday, geschiedenisleraar, zegt dat de voorzieningen heel prettig zijn. Hij verzorgt zijn vak grotendeels multimediaal. Dit houdt in dat er veel gebruik wordt gemaakt van power point presentaties en videopresentaties. Hij had verwacht dat de leerlingen, echt leerlingen van de middelbare school zouden zijn, die zouden rotzooien in de klas. Echter valt het hem op dat de leerlingen tijdens zijn les heel stil zijn en ook vrij volwassen en serieus zijn.Richard Kalloe, scheikundeleraar, beschrijft het les geven aan Alpha Beta als prettig.

Collegegeld en financiering
De collegegelden zijn in vreemde valuta, maar kunnen tegen de geldende wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname betaald worden. De directeur hoopt dat volgend jaar de studiefinanciering rond is met GODO en ook dat de Nationale Ontwikkelingsbank verder erop in zal spelen, aangezien de behoefte groot is. Er kan ook maandelijks betaald worden. Bij betaling van het collegegeld in één keer krijgt de student een fikse korting. Samson zegt dat de mensen niet bang hoeven te zijn om te komen praten over het te betalen bedrag.

De West in de schoolbanken
Wij mochten van de directeur van de school twee lessen bijwonen, namelijk het vak geschiedenis en scheikunde. Na twee jaren weer in de schoolbanken te zitten, brengt mij weer terug in de tijd. Van de twee vakken vond ik geschiedenis top, de manier van les geven verschilde duidelijk met toen ik op school zat. Verouderde boeken, die of gevlekt of gescheurd waren. De geschiedenisleraar wist precies waarover hij sprak. Over scheikunde heb ik niet veel te vertellen. De leraar ging diep in de materie, terwijl ik in de klas zat, dacht ik: ik zit in de verkeerde klas.

De directeur
Een man die weet waarover hij praat, zo beschrijven de geschiedenis- en scheikundeleraar, de directeur van de school. De studenten geven aan dat de directeur, bij afwezigheid van een docent de vakken zelf verzorgt. De studenten gaven aan dat de directeur er zeker moet zijn, vooral zijn politieke opvattingen vinden zij interessant, die maken de les alleen maar leuker.

  1. school 15
  2. directeur 9
  3. alpha 7
  4. beta 7
  5. jaar 7