Nieuw bestuur moet SML in oude glorie herstellen

De Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen heeft een nieuwe leiding. Jurmen van Ommeren is de nieuwe voorzitter van het bestuur. Uit het vorige bestuur, onder leiding van Carlo Soemotinojo is slechts het lid Sonwatie Basropansigh-Sewgobind teruggekeerd in het bestuur.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het nieuwe bestuur benoemd. Van Ommeren zegt aan Starnieuws dat de opdracht die het bestuur heeft meegekregen is 'SML te herstellen in de oude glorie'. Volgens Van Ommeren is dit best mogelijk.

Uit de Petro Caribe deal met Venezuela zijn er middelen beschikbaar om te investeren in SML. Van Ommeren zegt dat de bestuursoverdracht nog moet plaatsvinden. Het nieuwe bestuur zal nagaan wat de stand van zaken is. Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden om nieuw leven in te blazen in SML.
In het nieuwe bestuur hebben verder ook zitting: Rudolf Verwey, Hendrik Towikromo, Piëtro Chrichlow, Preveen Gokoel en Shaam Harnam.
  1. bestuur 7
  2. nieuwe 5
  3. sml 4
  4. ommeren 4
  5. landbouw 2