VHP bij Holi-viering: Focussen op overeenkomsten

Aan de vooravond van het Holifeest roept de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) de gemeenschap op om zich te laten inspireren en motiveren om in eenheid en partnerschap op te trekken. Laten we oppassen voor valkuilen die verdeeldheid veroorzaken. Laten wij ons focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen, zegt de oranjepartij in een verklaring.

Het Holifeest is een lentefeest en een overwinningsfeest met een universeel en democratisch karakter, dat wereldwijd wordt gevierd. Holi wordt ook wel als een eenheidsfeest gezien, een feest van verbroedering. "We vieren Holi meestal met een groep mensen; het kunnen familie, vrienden, kennissen of vreemden zijn. Op de dag van Holi zijn we één. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rangen, armoede, rijkdom, baas en werknemer."

Holi is een nieuw begin zonder misstappen uit het verleden waarbij iedereen met gelijkgezinde blik wordt gezien. "We lachen, we zingen, dansen en bestrooien elkaar met gekleurde poeder. Met die poeder drukken we symbolisch uit dat iedereen verschillende kleuren heeft en toch gelijk is. Door elkaar met gekleurde poeder te bestrooien, symboliseren we dus eigenlijk dat iedereen verschillende geaardheden heeft, maar toch gelijk is.
Door iemand met gekleurde poeder te bestrooien wens je die persoon een kleurrijk leven toe en je zegt daarbij:'Shubh Holi!'."

Het motto van Holi is Manov manur bhava; krinvanto vishvam aaryam. O mens, wordt een mens; maak de wereld ook nobel. Ontwikkel jezelf dan zul je de wereld kunnen ontwikkelen. Holi is een uiting van een onverwoestbaar optimisme ten aanzien van leven en mensheid.
  1. holi 5
  2. poeder 4
  3. laten 3
  4. bestrooien 3
  5. gekleurde 3