Tweede verdachte aangehouden in brute straatberoving

In verband met de zaak waarbij op dinsdag 18 februari van dit jaareen man door een gewapende crimineelisberoofd en neergestokenis een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om enePatrick O. Het vermoeden bestaat dat hij de auto bestuurde waarin Gillermo D.plaats genomen hadna de beroving.Gillermo D. had een manberoofd en neergestoken terwijl dieaan de Marowijnestraat op de bus stond te wachten. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en lag enige tijd ter verpleging in het ziekenhuis. Vermeldenswaard is dat Patrick O. met de auto was toen hij op vrijdag 4 april is aangehouden. Daarbij is gebleken dat hij de achter kentekenplaat van de auto vervalst had. Opdie kentekenplaat had hij van het cijfer 3 het cijfer 8 gemaakt. Hangende het onderzoek is Patrick O.op dezelfde dag van zijn aanhouding in verzekering gesteld. Zijn comparant Gillermo D. is op 31 maart in verzekering gesteld.
  1. auto 3
  2. aangehouden 2
  3. gillermo 2
  4. patrick 2
  5. kentekenplaat 2