Chantal Doekhie wordt nieuwe ambassadeur Indonesië

Chantal Doekhie die als zaakgelastigde van Suriname in Nederland op een zijspoor is geplaatst, wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe ambassadeur van Indonesië. Critici stellen dat Doekhie gedegradeerd wordt vooral gelet op het feit dat een land als Nederland zwaarder weegt dan Indonesië. Wat de functie betreft is het een upgrading, omdat ze van zaakgelastigde nu ambassadeur wordt. ‘Salarisverhoging voor minder werk’, wordt gesteld. Opmerkelijk is dat het assembleelid en hoofdbestuurslid van de NDP, Rachied Doekhie, vanaf het aftreden van haar dochter als zaakgelastigde niet meer bereikbaar is voor de pers. Ook gisteren is het Dagblad Suriname niet gelukt hem te spreken.
Theo Vishnudatt van de NDP weet dat Chantal Doekhie waarschijnlijk de nieuwe ambassadeur wordt in Indonesië. ‘Ik heb sterk het vermoeden hoor.’ Deze post werd eerder bekleed door Amina Pardi, de partner van Paul Somohardjo. Toen Somohardjo in april van dit jaar uit de regeringscoalitie werd gezet, had Bouterse nog drie maanden tijd gegund aan Pardi om aan te blijven als ambassadeur, zodat haar zoon de school kon afronden. Vanaf juli is nog geen nieuwe ambassadeur benoemd voor Indonesië.
De onderdirecteur Consulaire Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lucretia Redan, wordt de persoon die Doekhie gaat vervangen als zaakgelastigde in Nederland. Komende week vertrekt zij al richting Nederland. De precieze oorzaak op grond waarvan Chantal Doekhie opzij is gezet, is nog steeds een raadsel. ‘Ik ben ook benieuwd naar de werkelijke reden’, gaf Vishnudatt eerder te kennen aan Dagblad Suriname. Vishnudatt denkt dat Doekhie onbereikbaar is omdat hij mogelijk in het buitenland zit. ‘Hij is veel in het buitenland.’ Volgens enkele bronnen is Doekhie niet in het buitenland. ‘Hij is vlak in het rijstdistrict. Zijn gezondheidstoestand is niet zo best.’

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. doekhie 8
  2. ambassadeur 5
  3. zaakgelastigde 4
  4. nederland 4
  5. indonesie 4