Ahmadali: Pendelbussen Para doorbraak lokaal bestuur

Het inzetten van pendelbussen in Para, is een doorbraak van het lokaal bestuur, zegt Bas Ahmadali, directeur van het decentralisatieprogramma (DLGP). Op voordracht van de ressortraad, na goedkeuring van de districtsraad heeft het districtsbestuur van Para een bestuurlijke novum gedemonstreerd, stelt Ahmadali. Hij prijst districtscommissaris Jerry Miranda voor de uitvoering van het pendelbussenproject.

In gebieden waar er geen busroute is van het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB) worden sinds vorige week pendelbussen onder strakke voorwaarden ingezet. Bewoners hebben jarenlang geklaagd over het ongerief dat ze ondervonden en elk jaar kwam de wens voor pendelbussen voor in het districtsplan. Ahmadali zegt dat er bij de centrale overheid geen luisterend oor is gevonden, waardoor er geen financiering beschikbaar is gesteld voor dit project.

Er is veel voorbereiding nodig geweest om de pendelbussen te kunnen realiseren, zegt Miranda. Eerst is gezorgd voor de vestiging van een filiaal van de Volks Crediet Bank (VCB), wat op zich al een enorme aanwinst is voor het district. Deze bank heeft gezorgd voor de financiering van de pendelbussen, waarmee klein ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Wettelijke basis
De vraag die hierbij bij velen opkwam is, hoe te verantwoorden dat het lokaal bestuur zich een bevoegdheid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) aanmatigt. Ahmadali zegt dat in artikel 30 van de Wet Regionale Organen, is bepaald dat het districtsbestuur bevoegd is bij Districtsbesluit onderwerpen te regelen. Er is een wettelijke basis hiervoor, waardoor er volgens Ahmadali geen sprake is van handelen in strijd met de wet. Door de uitvoering van het decentralisatieprogramma zijn de districten niet langer een afdeling van een ministerie, maar een districtsoverheid.

Ahmadali noemt de bestuurskracht waarmee Miranda het openbaar vervoer in de binnenwegen geregeld heeft en ook wel zonder een cent van de staats uit te geven, een doorbraak, waarmee de ministeries duidelijk rekening moeten houden. Alle tien districtscommissarissen moeten eindelijk bewust gaan worden van artikel 30 van de Wet op Regionale Organen en van de richtlijnen van de president.
  1. ahmadali 6
  2. pendelbussen 5
  3. zegt 4
  4. miranda 3
  5. waarmee 3