‘Aanpassing werktijden overheid is probleemverschuiving’

Ondernemer en politicus Arthur Tjin A Tsoi gelooft er niet in dat een verkorting van de werktijden bij de overheid het gewenste energiebesparingseffect zal hebben. “Deze maatregel zal het effect niet kunnen behalen en heeft dus geen enkele zin.” Het is volgens hem intussen duidelijk dat door het slechte energiebeleid van deze regering dit probleem is ontstaan. ‘Duidelijk is dat er genoeg opwekcapaciteit beschikbaar is, maar dat door het falen van de NV Energiebedrijven Suriname(EBS) er onvoldoende distributiecapaciteit in orde is gekomen. Bij de laatste uitbreiding heeft de EBS specificaties van de aangeboden trafo’s gewijzigd en toen de trafo’s hier waren, hebben zij het weer veranderd’, weet Tjin A Tsoi. “Een hele slechte beurt van de EBS en het ergste is dat er geen consequenties verbonden zijn aan al dit falen op zo een belangrijke post.”

Niet alle ambtenaren zijn lui
Hoewel het slechts een voorstel is, hebben diverse deskundigen en niet-deskundigen reeds hun zegje gedaan over de inkorting van de werktijden. Sommigen zien het zelf niet zitten, omdat men van oordeel is dat een groot deel van de ambtenaren met de duimen zit te draaien. Tjin A Tsoi vindt dit een gevoelig en teer punt. “Natuurlijk mogen we de goede en hardwerkende ambtenaren niet over één kam scheren met de rotte appels. Er zullen wel ambtenaren bij zijn die zich schuldig maken aan verspilling van de kostbare tijd en vaak hebben sommige ambtenaren onvoldoende in de gaten dat zij service aan het publiek op een goede en correcte wijze dienen te verlenen.” Eerder werden ambtenaren er zelf van verweten stukken achter te houden of heel traag de stukken door te sturen. Tjin A Tsoi is echter van mening dat stukken om verschillende oorzaken blijven liggen. Hij noemt onder meer de weg en de procedures die de stukken moeten afleggen alvorens tot uitbetaling kan worden overgegaan. Ook weet hij dat ambtenaren instructies krijgen om zaken te vertragen om later uit te kunnen betalen, vanwege het gebrek aan financiën.

Probleem vooruitschuiven
‘Het vooruitschuiven van het “probleem” wordt steeds een duidelijkere strategie ondanks de geruststelling van het ministerie van Financiën, de governor van de CBvS en de president, die zeggen dat er voldoende geld is. De betalingen naar alle aannemers gebeurt niet en de SRD staat al een tijdje weer onder druk’, constateert Tjin A Tsoi. ‘De realiteit is dus helemaal anders dan de autoriteiten steeds weergeven, wat het geloof in deze regering steeds verder en verder laat wegebben. Als en indien deze maatregel wordt ingevoerd, zal de achterstand van de overheid die ze heeft op verschillende departementen, groter worden. De regering zal straks aangeven dat door de arbeidstijdverkorting in verband met de energiecrisis, zaken niet gerealiseerd kunnen worden, terwijl het slechts een drogreden zal zijn voor de getoonde incompetentie, corruptie en het falend beleid van de afgelopen 4 jaren. Allemaal praatjes die geen gaatjes vullen.’

DM

  1. ambtenaren 7
  2. tjin 5
  3. tsoi 5
  4. stukken 4
  5. regering 3