Balak waarschuwt: ‘Verhoogde stroomtarieven nog geen reden voor prijsverhoging winkeliers’

De voorzitter van de Vereniging van Winkeliers, Rudy Balak, zegt dat met de aangekondigde verhoging van de energietarieven, de prijzen in de winkels niet vanzelfsprekend omhoog hoeven te gaan. ‘De winkeliers zijn gebonden aan de wet en dienen de 20% winstmarge in acht te nemen. Er mag niet gevoegelijk ervan worden uitgegaan dat de verhoging van de stroomtarieven doorberekend zal worden in de prijzen in de winkels.’ Balak kan in dit stadium niet concreet zeggen als er een verhoging op komst is, als de importeurs en producenten de verhoogde prijs van de regering doorberekenen in hun prijzen. De winkeliers zijn wat dat betreft afhankelijk van de producenten en importeurs. President Desi Bouterse kondigde recentelijk aan dat de overige gebruikers die nu US$ 0,06 in plaats van US$ 0,26 p/Kwh betalen, op een nader te bepalen tijdstip US$ 0,08 p/Kwh zullen betalen, een verhoging van 30%. Balak legt uit dat de winkelier reeds een verhoogd vastrecht betaalt; dit wordt ook niet doorberekend in de prijs, omdat het reeds verwerkt is in de 20% winstmarge.

Balak roept de winkeliers op de wet niet te overtreden
Prijsopdrijving is strafbaar en is er op dit moment geen reden om de prijzen in de winkels te verhogen. Hij deelt wel mee dat sommige winkeliers onrustig worden en willen weten wat hen te wachten staat. ‘De regering heeft beloofd alle belanghebbende te zullen informeren en moet men rustig afwachten’, zegt Balak die ook winkelier is. Hij vindt het te voorbarig om op dit moment allerlei speculatieve berichten te lanceren. “Ik hoor een heleboel mensen zeggen dat alle prijzen verhoogd zullen worden, omdat de stroomtarieven worden aangepast. Ik zeg niets en blijf nog rustig. Die informatie klopt niet helemaal.” Het zou volgens de voorzitter beter zijn om meer energie te stoppen in de bestrijding van de criminaliteit, vindt hij. Winkeliers zijn dagelijks het slachtoffer van berovingen en er wordt heel weinig gedaan.
Balak vindt de maatregelen die worden getroffen om de criminaliteit aan te pakken niet effectief genoeg. Hij vindt dat het ministerie van Justitie en Politie daadkrachtiger moet optreden tegen de criminelen. De criminelen hebben het gemunt op ondernemers en daartegen wordt niet krachtig genoeg opgetreden. Dit is volgens Balak de vorige week kenbaar gemaakt tijdens de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Het bedrijfsleven zal volgens hem per schrijven aan de regering vragen om met harde maatregelen te komen tegen de verruwing en toename van de criminaliteit. Er zijn volgens Balak twee zaken die steeds weer het nieuws domineren: aanrijdingen en berovingen.

DM

  1. balak 8
  2. winkeliers 6
  3. prijzen 5
  4. verhoging 4
  5. vindt 4