Een trip naar Blakawatra

Bezoekers van Blakawatra hebben aangegeven dat de overstap bij terugkeer heel moeizaam verloopt. Bij de terugkeer is er een file van kilometers. Bezoekers stonden al sinds 13.00 uur bij de steiger om de oversteek te doen huiswaarts. Een bezoeker vertelt dat zij zes uren lang in de rij heeft staan wachten alvorens zij kon oversteken. Pas om half elf ’s avonds kon zij oversteken met familie en kinderen. De ponton die dienst doet, kan slechts zes auto’s per keer accommoderen. De bezoeker vraagt zich af waarom er niet meer pontons beschikbaar zijn gesteld voor bezoekers, vooral in de vakantie. Ook vraagt zij zich af wanneer de regering de Carolinabrug herstelt. ‘Een trip naar Blakawatra is avontuurlijk, maar door de oversteek ook zeer vermoeiend’, zegt de bezoeker. ‘Ook zijn er bezoekers die de lange rij niet willen volgen en gelijk de oversteek doen middels een ‘tyuku’. Op zo een manier ontstaan er ruzies bij de steiger. Verder zou er geen toezichthouder of controleur op de plek aanwezig zijn.

Farzana Abdoel

  1. bezoekers 4
  2. oversteek 3
  3. bezoeker 3
  4. blakawatra 2
  5. terugkeer 2