1. vorige
  2. volgende

Surinaamse Politiebond bespreekt knelpunten op alv

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft gisteren een algemene ledenvergadering (alv) gehouden om de problemen binnen het Korps Politie Suriname (KPS) te bespreken. Bondsvoorzitter en hoofdinspecteur Robby Ramjiawan gaf kort na de vergadering in gesprek met Dagblad Suriname aan dat een aantal belangrijke knelpunten binnen het korps zijn besproken. Volgens de bondsvoorzitter is de nadruk gelegd op de werkomstandigheden van het korpspersoneel op de werkvloer, de slaapomstandigheden, de landelijke aanwezigheid van de politie, bevordering van personeelsleden, waaronder ook de hulpagenten en de situatie van de overuren. Daarnaast zijn de problemen van het personeel bij de controleposten op Klaaskreek, Burnside en Stolkersijver ook aan de orde geweest.
Politiemannen klagen al een tijdje over de onmenselijke situatie bij de controleposten. De agenten die voor een week de controleposten moeten bemannen, worden in een ruimte geplaatst waar slechts 8 personen de nacht kunnen doorbrengen. De ruimte is voorzien van 8 bedden. De betreffende agenten vragen zich af hoe zij met hun twaalven op 8 bedden kunnen slapen. De bedoeling is niet dat alle 12 leden op hetzelfde tijdstip gaan slapen. ‘Er moeten constant, en wel gedurende 1 x 24 uur op zijn minst, 4 leden op straat zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Er worden 12 personen van 12 verschillende politiebureaus naar de controlepost Klaaskreek gestuurd. De bedoeling is dat er effectief bewaakt wordt, zodat er geen onnodige zaken het land binnengesmokkeld kunnen worden. Ook eventuele illegalen moeten op het juiste moment staande gehouden worden. De detachementen hebben volgens de hoofdinspecteur aan het bestuur van de bond gevraagd om de werkomstandigheden daar te verlichten. Zo zijn er ook een aantal stoelen, tafels, bedden en een koelkast aangeschaft door het ministerie van Justitie en Politie.
Ten aanzien van de overuurgelden gaat het volgens Ramjiawan om overuurvergoeding, waarvan leden dachten dat zij daarin beperkt werden. Volgens hem was er inderdaad een beperking opgelegd, omdat op gegeven ogenblik de leiding van mening was dat het niet nodig was om onnodig manschappen overwerk te laten verrichten, omdat ook rekening gehouden moest worden met de gezondheid van de mensen. Op gegeven ogenblik had de korpsleiding besloten om, waar er sprake was van beperking, die beperkingen toch op te krikken naar een hoger aantal. Hierdoor zouden de leden toch nog tevreden gesteld worden.
Tijdens de alv hebben verschillende leden de nadruk gelegd op de bevorderingen, die volgens hun te lang uitblijven. Wanneer bevorderingen uitblijven, worden deze leden ook nog steeds de salariëring van de lagere rang uitbetaald. Volgens de bondsvoorzitter gaat het inderdaad om ongeveer 200 hulpagenten van politie, die al langer dan een jaar de opleiding tot hulpagent van politie hebben afgerond, maar nog niet kunnen worden aangesteld. Hierover heeft minister Edward Belfort van Justitie en Politie een brief van de bond gehad. Ramjiawan zegt dat hij begrepen heeft dat de bewindsman druk bezig is om dit probleem op te lossen. Als alles goed zit, zal de beëdiging van deze hulpagenten binnen 2 weken geschieden. De hoofdinspecteur zegt dat het proces lang heeft geduurd, omdat de vicepresident ontheffing voor deze leden moet verlenen, voordat zij beëdigd kunnen worden. Hij begrijpt dat de zaken zich daar hebben laten wachten. In het verleden was het gebruikelijk dat ontheffingen vooraf werden verleend. Hij begrijpt dus niet hoe de regering mensen in dienst kan nemen, een opleiding laat volgen en wanneer zij de opleiding al hebben afgerond pas het verzoek indient om ontheffing te verlenen. Met een andere groep, die binnenkort in dienst zal komen, is de oude werkwijze gehanteerd. De vergadering was een voortzetting van een verdaagde vergadering van 15 augustus. De alv had toen enkele opdrachten gegeven aan het bestuur, waarvan gisteren verslag is gedaan. Volgens Ramjiawan worden deze vergaderingen gehouden wanneer de behoefte daartoe bij de leden bestaat of als het bestuur het noodzakelijk vindt. De eerstvolgende vergadering is in november.

FR

  1. leden 8
  2. politie 6
  3. gehouden 4
  4. ramjiawan 4
  5. vergadering 4