1. vorige
  2. volgende

Suspension, SM en satanisme

De LGBT’s zijn uit de kast gekomen, mensen laten zich aan vleeshaken ophangen (suspension). Is een vereniging van pedofielen een volgende move van mensen in Suriname die zich onvolledig voelen totdat ze zich alles van West Europa eigen hebben gemaakt? De Surinaamse samenleving is compleet anders gefundeerd dan Nederland of Amerika. Onze voorouders zijn als geslacht vee opgehangen aan vleeshaken en stierven een pijnlijke dood. Hoe men als nakomeling van diezelfde sterke voorouders zich vrijwillig laten ophangen aan vleeshaken? Waarvoor is dat allemaal nodig en wat wil men daarmee bewijzen? De Westerse samenlevingen kennen culturele uitspattingen als levensstijl, waarbij groepen burgers afstand nemen van het formele systeem en anarchie nastreven. Krijgen wij binnenkort naast een pedofielenvereniging ook een groep anarchisten? Er zijn Surinamers die getto’s willen nabootsen in Suriname, terwijl getto’s een teken zijn van verpaupering en verloedering en ze feitelijk in Suriname niet bestaan. Suriname is een vrij en tolerant land. Men moet wel beseffen dat de vrijheid zoals die in de beleving begrensd is in Westerse landen, voor problemen zullen zorgen in dit land als men op dezelfde wijze de grenzen zal willen verleggen. We hebben in Suriname enkele dagen terug een tatoeconventie gehad welke niet al te geweldig is bezocht. Surinamers houden minder van creëren en meer van nabootsen. Daardoor tracht men de eigen persoonlijkheid een boost te geven. Suriname en het Surinamer-zijn biedt aan een aantal mensen in het land niet genoeg. Men moet daarboven op nog een aantal vreemde dingen doen om satisfactie te krijgen en tevreden te zijn met zichzelf. Zich aan vleeshaken laten hangen of de tong laten opsplitsen in twee zoals dat het geval is bij slangen hoort daar onder andere bij. Culturele trends die ongecontroleerd hier ingang vinden, kunnen voor problemen zorgen in Suriname en onze inlichtingendiensten moeten waakzaam zijn wat deze trends betreft. We hebben al in het land indicaties gehad dat volgelingen van satan zorgden voor bepaalde uitspattingen zoals bloedrituelen, onthoofdingen en grafschendingen. Er is een dreiging geweest van in het zwart gehulde personen die personen wilden ontvoeren voor mensenoffers. Een aantal zaken is in Suriname nog niet opgelost.
Wat het hangen aan vleeshaken betreft kan gesteld worden dat in feite de samenleving een zekere vorm van grensverlegging moet hebben ondergaan alvorens dit ‘normaal’ wordt in het betreffende land. Dan denken we bijvoorbeeld aan het experimenteren met drugs inclusief de synthetische drugs die in fabrieken worden gemaakt. Drugsgebruik en drugsbezit zijn nog illegaal, maar we willen ons wel aan vleeshaken ophangen. Maar dan denken we ook aan verlegging van de seksuele grenzen met bondage en sadomasochisme (SM) waar bloed aan te pas komt. Is het vleeshakengedoe in Suriname ook gelieerd aan SM-clubs in Suriname. Zijn er Surinaamse meesters en meesteressen en vrijwillige seksslaven in Suriname actief? Of komen de meesters en meesteressen uit het buitenland? Wat men in de besloten kring thuis doet is tot op zekere hoogte privé, maar de inlichtingendiensten moeten wel op de hoogte zijn van de SM-clubs in Suriname en in hoeverre de seksslaven aldaar die zich seksueel laten mishandelen zich wel vrijwillig daaraan bloot stellen en of dat überhaupt wel mag. Hebben we in Suriname geheime genootschappen met een sekscultus waar maagden of bloed wordt geofferd.
Frappant is wel dat de Surinamer ongevoelig blijft van positieve trends die plaatsvinden in Westerse landen zoals het in hoge mate inzetten en gebruiken van ICT voor onderwijsdoeleinden en gefocust zijn op de productiviteit van professionele en sociale organisaties.
Het hangen aan vleeshaken is onderdeel van de praktijk die aangeduid wordt als ‘suspension’ of ‘body suspension’. Deze praktijk is nauw gerelateerd aan ‘body modification’ of ‘body alteration’ waarbij mensen hun hele lichaam tatoeëren, laten piercen en lichaamsdelen laten wijzigen zoals het aanbrengen van satanshoorns op het voorhoofd. Intussen is er een non-theologische religie ontstaan in de USA met 3.500 volgelingen genaamd de Church of Body Modification. De vraag rijst of de volgelingen van deze ‘kerk’ ook ons land aandoen om mensen hier op te hangen. In de USA werd een volgeling van deze kerk ontslagen vanwege een ring aan de wenkbrauwen. Bij deze kerk komen ook vleeshaken aan te pas, maar wel bij ‘hook pulling’, waarbij aan de haken wordt getrokken. De mensen die alles dat in het buitenland gebeurt moeten uitproberen, zullen zich wellicht een volgende keer of regelmatiger wagen aan ‘hook pulling’. Iets voor de mensen die nog grenzen willen verleggen is de Church of Satan (‘Kerk van Satan’): een internationale modern satanistische organisatie met het hoofdkwartier te New York. De kerk is op 1 mei 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey (1930-1997). De dag van oprichting staat traditioneel in verband met de heksensabbat. Binnen de Church of Satan verheerlijken de mensen zichzelf.
Met het bovenstaande keuren wij piercings, tattoo’s, body modifications, suspensions en zelfverminking niet af, noch bevelen wij het aan. Het is wel frappant hoe Surinamers zich overgeven aan piercings en ophangingen aan vleeshaken. Het is van belang in deze kleine samenleving dat we beseffen dat we een aantal fasen overslaan voordat we op dit punt belanden. We willen de universiteit bezoeken zonder ooit de middelbare school te hebben doorlopen. De veiligheidsdiensten hebben een plicht om een goed beeld te hebben wat er precies aan de hand is, zodat er geen maatschappelijke excessen plaatsvinden die schade berokkenen aan andermans leven of goed. Hoe tolerant we ook zijn, een pedofielenvereniging zal bijvoorbeeld niet getolereerd kunnen worden.

  1. suriname 13
  2. vleeshaken 9
  3. mensen 8
  4. laten 7
  5. land 6