Winkeliers lappen prijzen basisgoederen aan hun laars

Dit is niet slechts een zorgpunt van politici. Uit de publicaties van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) vanaf januari 2014 blijkt ook dat de prijzen gemiddeld met 0,6% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De consumentenprijzen van basisgoederen blijven stijgen. Ook blijkt uit steekproeven dat vele winkeliers zich allang niet meer houden aan de prijzen die zijn voorgesteld door de regering. De controle vanuit het Ministerie van Handel en Industrie (HI) blijft uit. In het eerste kwartaal van 2012 introduceerde de regering Bouterse verlaagde prijzen voor een aantal geïdentificeerde basisgoederen. Het gaat om 26 basisgoederen, waarvan de prijzen zijn verlaagd. Overeengekomen is dat niet zal worden gewerkt met prijszetting, maar dat alle partijen vrijwillig een bepaald percentage van hun winstmarge zouden moeten inleveren, zodat de producten in de winkels lager konden worden geprijsd. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met verschillende importeurs en winkeliers. Afgesproken was dat de prijzen met 10 tot 20% omlaag zouden gaan.
Hesdey Pigot van de NF/NPS-fractie zegt dat de prijzen echter duurder zijn. In sommige winkels zijn de goederen niet eens te vinden. Hij vraagt zich af of er nog een afdeling prijscontrole bestaat op het ministerie van HI en of die ook wel functioneert. Importeurs geven aan dat de regering de beloofde deviezen niet altijd op tijd beschikbaar stelt, waardoor de goederen niet binnengehaald kunnen worden. In mei 2014 zijn er deviezen beschikbaar gesteld toen er in het parlement heisa werd gemaakt over een schaarste aan basisgoederen. Toen bleek dat importeurs een jaar lang de beloofde deviezen niet hadden ontvangen.
Voorzitter Rudy Balak van de Vereniging van Winkeliers zegt nog niet te hebben onderzocht of winkeliers zich niet houden aan de prijzen voor de 26 basisgoederen. Wat hij wel weet, is dat winkeliers niet graag tegen de verlaagde prijzen verkopen, vanwege de lage winstmarge. Winkeliers mogen onder normale omstandigheden een winstmarge van 20% hanteren. Voor de basisgoederen geldt echter een winstmarge van 10%. Bovendien is het niet wettelijk vastgesteld dat zij voor de prijs die is overeengekomen, moeten verkopen.

DM

  1. prijzen 8
  2. basisgoederen 6
  3. winkeliers 6
  4. winstmarge 4
  5. regering 3