Integratie Hindostani stijl succesvol in Nederland

Hoe is het de Hindostaanse gemeenschap in Nederland vergaan in de afgelopen veertig jaar? Het antwoord op deze vraag is een omvangrijk boek van 450 pagina's dat zondagmiddag in Den Haag werd gepresenteerd door de diaspora leerstoel Lalla Rookh. Prof. dr. Chan Choenni, aan deze leerstoel verbonden als bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie, beschrijft in Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013, zeer gedetailleerd hoe een gezin uit Leiding 9A, dat vluchtte voor de op komst zijnde onafhankelijkheid van Suriname, zich via het opvangtehuis in the middle of no where in het Nederlandse polderlandschap, succesvol heeft weten te integreren in de Nederlandse samenleving. De kleine kinderen uit dat gezin zijn nu arts of advocaat, hebben een eengezinswoning net als hun ouders, die nu in de herfst van hun leven genieten van de kleinkinderen en de Hindostaanse internetradio schakelt voortdurend tussen Radio Rapar in Suriname en AmorFM in Nederland.

Historische waarde
Het boek met negen hoofdstukken over de sociaaleconomische en de sociaal-culturele ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar, mag gerust hét standaardwerk genoemd worden dat ook nog voortkomt uit de kracht van de eigen Hindostaanse gemeenschap. Terecht kreeg dr. Krish Sietaram (82) het eerste exemplaar overhandigd. Hij was vanaf de oprichting in 1976 voorzitter van de landelijk stichting Lalla Rookh die de belangen behartigde van alle Hindostanen die vanaf 1973 vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Toen het Surinaamse welzijnswerk zo rond de eeuwwisseling ophield te bestaan, verkocht de stichting het kantoorpand te Utrecht en investeerde de opbrengst vervolgens in de zelf opgerichte gelijknamige leerstoel. Met Hindostaanse Surinamers in Nederland, 1973-2013 is eigenlijk dat overgebleven geld van de oude stichting Lalla Rookh, teruggegeven aan de eigen gemeenschap. Het is de tweede publicatie van de leerstoel. Twee jaar terug verscheen Sarnami Hindostani 1920 -1960 over worteling, identiteit en gemeenschapsvorming in Suriname. Het vervolg van deze studie in twee delen door Chan Choenni en zijn zus Charietje, is nu in productie.

Succesvolle integratie
Elke Hindostaan in Nederland heeft een antwoord klaar op de vraag of hij of zij succesvol is in de Nederlandse samenleving. Met dit boek kan het eigen beeld worden bijgesteld door de gedegen beschouwingen over huisvesting, onderwijs, politieke integratie, sociale ontwikkelingen enz. " In sociaaleconomisch opzicht gaat het heel goed", zei professor Choenni gisteren tijdens de presentatie, op de bank geïnterviewd door PvdA- Kamerlid Tanja Jadnanansing. Ik kan dit beamen. Onlangs bezocht ik een uitverkochte show van een Bollywood artiest in het Haagse World Forum (voormalig Congresgebouw) en in de ondergelegen tjokvolle parkeergarage kon ik zien dat het de Hindostanen te oordelen naar de auto's die ze rijden - alle schoon en glimmend- , heel erg goed gaat. Ik observeerde ook dat BMW en Audi nu de Mercedes Benz verslaan, het automerk dat sinds jaar en dag hoort bij de Hindostaanse identiteit en succes uitstraalt. Aangekomen in de hal van het Congrescentrum wordt je ook nog overdonderd door de prachtige en kleurrijke kleding van de dames. Dan geeft 'succesvolle integratie' komend uit de parkeergarage, wel een heel apart gevoel van binnen; kijk ons nou!

Schaduwkanten
De hoogleraar benoemt in zijn studie ook de schaduwkanten van het beeld over - en de vele verhalen over die succesvolle integratie Hindostani stijl, een stijl die vooral gekenmerkt werd door het pakken van kansen uit het integratiebeleid van de regering. 'Schaduwkanten zoals overmatig alcoholgebruik door mannen, een hoog aantal echtscheidingen en een oververtegenwoordiging in zelfmoordneigingen onder Hindostaanse jonge vrouwen'. Problemen in en rond het gezin, worden binnen de Hindostaanse cultuur niet op een goede manier besproken en kunnen leiden tot enorme problemen. Zo vroeg Tanja Jadnanansing die veel met studenten en onderwijs te maken heeft, aandacht voor een nieuw probleem dat opdoet: ouders die jongeren dwingen een universitaire studie te volgen, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt in deze tijd van economische crisis juist in de (technische) beroepsopleidingen liggen.

Een andere spreker vroeg aandacht voor dementerende Hindostaanse ouderen en ouderen die geïsoleerd raken omdat kinderen en kleinkinderen te druk zijn met sociale media en hun eigen carrière. Volgens Choenni zijn de Hindostanen - 175000 in aantal - vooral in sociaal-cultureel opzicht een tamelijk onzichtbare groep in de Nederlandse samenleving. " In de media, in de sport, amusement en in de politiek valt er nog een behoorlijke inhaalslag te maken". Op eigen kracht heeft de leerstoel Lalla Rookh de geschiedenis van de Hindostaanse immigratie en integratie in Nederland vastgelegd. De Hindostanen en met name de jongeren zullen ook op eigen kracht - subsidies zijn er niet meer - moeten gaan werken aan oplossingen voor genoemde problemen en aan meer zichtbare deelname aan het maatschappelijk debat in een land dat ook van ons is.

Roy.khemradj@gmail.com
  1. hindostaanse 11
  2. nederland 7
  3. leerstoel 5
  4. integratie 5
  5. jaar 4