Suriname heeft papieren geheugen terug

“Het is een historisch moment voor Suriname. De 800 meter archieven die vanaf 1916 naar Nederland zijn getransporteerd, zijn nu geheel terug in huis”, dit waren de woorden van Rita Tjien Fooh, nationaal archivaris van Suriname. Afgelopen dinsdag heeft het Nationaal Archief Suriname (NAS) de laatste 550 meter archieven die nog in Nederland waren, ontvangen. Vandaag werd er in verband met de afsluiting van het project Teruggave Archieven Suriname (TAS) een persconferentie gehouden in het NAS. Het doel was om informatie te geven over het TAS-project.“Het is belangrijk om het verleden te koesteren, want zonder het verleden is er geen heden en ook geen toekomst”, zegt Frans van Dijk, coördinator van het project TAS. Hij vertelde dat archivarissen geacht worden te stimuleren dat archieven worden beheerd op de plaats waar ze gevormd zijn. “Met de overdracht van de archieven aan Suriname is voldaan aan een van de ethische codes van archivarissen”, aldus Van Dijk. Tjien Fooh gaf aan dat het personeel van het NAS bezig is de archieven te plaatsen in het depot.

Zij gaf ook aan dat de archieven reeds online te raadplegen zijn op de website van het NAS, maar ook op de website van de Nederlandse archief in Den Haag. Tjien Fooh vertelde ook waarom de archieven terug zijn gegeven aan Suriname. “In 1916 werd er een protocol getekend tussen de Nederlandse archivaris en de gouvernementssecretaris in Suriname, waarin uitdrukkelijk staat dat de archieven, die in ontvangst zouden genomen door Nederland, zouden worden geplaatst in het Algemeen Rijksarchief ter bewaring en in bruikleen onder voorbehoud  dat zij eigendom van de kolonie blijven”, zegt Tjien Fooh. Maurits Hassankhan, voorzitter van de Nationale Archiefraad tevens coördinator van de studierichting geschiedenis, vertelde dat de onderhandelingen over de overdracht reeds in 2000 waren begonnen, maar dat Suriname niet beschikte over een geschikt archiefgebouw. Toen het gebouw af was, het NAS over personeel beschikte en het onderhoud en beheer van de archieven gewaarborgd was, werden de eerste drie archieven teruggeven aan Suriname. Bij de ondertekening van het  ‘Plan van aanpak teruggave archieven’, werd de afspraak gemaakt voor de verdere overdracht. Deze zou plaatsvinden binnen een termijn van zeven jaar, omdat Nederland intussen de archieven ook zou digitaliseren. Hassankhan gaf verder aan dat met de aanwezigheid van de archieven in Suriname het niet alleen makkelijker wordt voor historici om onderzoek te doen naar de eigen geschiedenis, maar ook voor niet-historici, bijvoorbeeld de genealogen.

De formele afsluiting van het TAS-project zal plaatsvinden op woensdag 5 april 2017 in het NAS.

  1. archieven 14
  2. suriname 10
  3. nas 6
  4. nederland 4
  5. tjien 4