Adhin belooft verbetering natuurkunde onderwijs

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft de deelnemers aan de Internationale Natuurkunde Olympiade in Astana, Kazakhstan ontvangen. Fränkel Oseï, Deochand Himdat, Bisnajar Shirani en Bissesar Shivan waren in gezelschap van hun ouders. Het viertal heeft op 14 juli samen met Autar Ravi, die intussen in Nederland studeert, meegedaan aan de Olympiade. Shivan Bissesar heeft er brons voor Suriname gewonnen. Het was de eerste keer dat er een medaille is behaald.

Adhin gaf aan dat het winnen van brons verwachtingen met zich meebrengt voor volgende Olympiades. Hij wil er alles aan doen om met alle actoren na te gaan hoe de infrastructuur voor, onder meer, het natuurkunde-onderwijs verbeterd kan worden. Leonard Johanns, voorzitter van de stichting Natuurkunde Olympiade, sprak zijn erkentelijkheid uit over de bijdrage van het bedrijfsleven. “Het bedrijfsleven toont met de geleverde ondersteuning dat begrepen wordt dat deelname van jongeren aan soortgelijke competities, uiteindelijk een positieve weerslag heeft op het bedrijfsleven. De technologie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan innovatie binnen onze bedrijven”, benadrukte hij.

De jongeren zijn op weg naar de internationale competitie begeleid door de docent Tan Bing en Jimidar Ignaas, die enkele jaren terug Suriname ook heeft vertegenwoordigd bij de Olympiade, meldt de voorlichting van Minov.

  1. olympiade 4
  2. natuurkunde 3
  3. bedrijfsleven 3
  4. adhin 2
  5. onderwijs 2