Robby Berenstein: ‘Overname Afobakadam geen eenvoudige taak’

De voorzitter van de Vakcentrales C-47, Robby Berenstein, denkt dat overname van de Afobakadam beslist geen eenvoudige taak is. President Desi Bouterse heeft inmiddels aangekondigd dat hij geïnteresseerd is in overname van de dam. Volgens Berenstein moet deze kwestie in een breder kader bekeken worden. De Alcoa heeft een contract gesloten met Suriname. Volgens dit contract, de zogeheten Brokopondo-overeenkomst, heeft Suralco voor zeker nog 25 jaar het beheer over de Afobakadam. In de achterliggende jaren hebben zich een paar verschuivingen plaatsgevonden waardoor de oorspronkelijke doelstelling waarvoor de dam werd gebouwd, weg is gevallen. Zo was het doel van de dam om de aluminiumsmelterij van goedkope energie te voorzien. Deze is echter al tientallen jaren geleden ontmanteld.
Volgens Berenstein is het zaak dat de Alcoa weer om de onderhandelingstafel gaat met de Staat Suriname. Hierbij zou de Brokopondo-overeenkomst herzien en geëvalueerd kunnen worden. Ook het standpunt van de Alcoa is van groot belang over deze kwestie. Indien het zover komt dat de dam toch in de boezem komt van Suriname, moet er een duidelijk beleid zijn uitgestippeld wat de rol is van de dam. ‘Want met die overname van de dam moet je een bepaalde invulling geven aan het energiebeleid. Je kan de dam niet plotseling overnemen. Hoe verder met de dam?’, beredeneert de vakbondstopper. Ook is het zaak dat nagegaan wordt hoeveel de dam kost en wat Suriname daarvoor terugkrijgt.
In de jaren ‘80 toen Desi Bouterse de scepter zwaaide in het land tijdens het militaire regime, had hij al signalen gestuurd dat hij Suralco wilde nationaliseren. Volgens Berenstein zijn er nooit concrete stappen ondernomen om dat te doen. De meningen hierover waren verdeeld toen. Zo was de linkse beweging voorstaander van nationaliseren van multinationals, terwijl anderzijds hevig tegenstand werd geboden tegen het voornemen van Bouterse.
Intussen heeft Suralco laten weten dat indien de president slechts geïnteresseerd is in overname van de dam, de Alcoa al haar operaties in het land zal sluiten. De dam zou van grote betekenis zijn voor het voortbestaan van de Suralco. Ruim 700 werknemers hebben een baan bij de Suralco en zijn er ook contractors aangetrokken met ruim 900 arbeiders.

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. dam 11
  2. suralco 5
  3. berenstein 4
  4. overname 4
  5. alcoa 4