Maurits Hassankhan: Geen woorden maar daden

De teruggave van de Surinaamse archieven zal niet automatisch leiden tot meer wetenschappelijk onderzoek, stelt historicus Maurits Hassankhan. “De basisvoorwaarden zijn er niet. Het materiaal is er, maar wij hebben de mensen niet en mogen die niet aantrekken om onderzoek te doen. En dit doet heel veel pijn”, zegt hij met de pet op van coördinator Geschiedenis op de faculteit Humaniora op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

In oktober 2016, mocht de studierichting geen nieuwe inschrijvingen meer houden. “Rede: geen geld voor accreditatie!” Hassankhan benadrukt niemand persoonlijk aan te vallen. “Maar dit is een situatie om te huilen”. Hij was woensdag één van de sprekers tijdens de formele afsluiting van het project ‘Teruggave Surinaamse Archieven’. “De vooruitzichten zijn heel slecht! De mogelijkheid bestaat zelfs dat de hele studierichting Geschiedenis zal worden opgedoekt.” Hij heeft afgelopen dinsdag nog met universiteitsbestuursleden gesproken. “Ik ben er niet zeker van, maar dat is mij voorgehouden. En dan zeg ik: wij allemaal, politici en andere schreeuwen vanaf 1975, dat wij onze geschiedenis moeten herschrijven. Gaan wij het zo doen?”.

De studierichting Geschiedenis is 35 jaar na de onafhankelijkheid opgezet. Dit terwijl de universiteit al in 1968 plannen op papier had voor de faculteit. In oktober 2013 – drie jaar na de formele goedkeuring, startte de opleiding. Twee historici zijn er aan verbonden. De ene is over vijf maanden 70 jaar en de andere is al 61 jaar, merkt Hassankhan op. “Wij hebben mensen opgeleid, maar wij mogen hen niet aantrekken. De rede is: geen geld.” Hij kan zich indenken dat in een crisissituatie, het niet belangrijk is om geld vrij te maken om de Surinaamse geschiedenis te schrijven. In een oproep naar Surinamers zegt hij: “Politici en iedereen, als wij zeggen dat wij onze geschiedenis willen schrijven en herschrijven, het materiaal is er nu. Geen woorden maar daden!”.

De historicus is ook voorzitter van de Nationale Archiefraad in Suriname. Hij gelooft dat het online beschikbaar stellen van de Surinaamse archieven, het gebruik in bredere kring zal bevorderen, dan alleen onder de wetenschappers. “Het materiaal was eerder alleen in Nederland in te kijken en daardoor beperkt toegankelijk.” Nu hebben wij de mogelijkheden om onderzoek te doen. En toch is het niet simpel een kwestie van ‘het materiaal is er nu, studierichting geschiedenis, nu moeten jullie aan de slag’. “We willen het graag doen. We hebben een goed en zeer ambitieus programma opgesteld.” Het universiteitsbestuur stelt dit onderzoekprogramma zelfs als voorbeeld voor de overige studierichtingen.

  1. geschiedenis 7
  2. surinaamse 4
  3. materiaal 4
  4. studierichting 4
  5. jaar 4