Compensatie inkomstenderving EBS door wanbeleid regering

Dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) een op verlies draaiend bedrijf is, is algemeen bekend. In het Financieel Herstelprogramma van de energiemonopolist staat dat gedurende de periode 2002 tot en met 2012 de inkomsten van het bedrijf zijn misgelopen. De overheid heeft de NV EBS bewust in een financieel ongezonde situatie doen geraken, aangezien de overheid zich niet heeft gehouden aan de concessiebepalingen. Gelet op het feit dat het bedrijf jarenlang niet in de gelegenheid is gesteld haar energietarieven aan te passen, is zij moedwillig aan de rand van faillissement gebracht. Dit is waarom de verhoging van de huidige energietarieven nodig is. Conform de concessievoorwaarden heeft de EBS recht op kostendekkende tarieven plus 10% rendement. EBS heeft tot op heden steeds een gedeeltelijke subsidie van de overheid ontvangen. Gelet op de resultaten van de afgelopen 10 jaren bestaat de inkomstenderving dan uit een dan nog te ontvangen subsidiebedrag plus 10% rendement. De misgelopen inkomsten vanaf het jaar 2002 tot en met 2013 door onjuist overheidsbeleid jegens de EBS bedroegen in 2013 USD 309.2 miljoen. De totale derving zou bij het niet ontvangen van de subsidie USD 745.1 miljoen bedragen, terwijl de subsidie in deze periode gelijk is aan USD 435.9 miljoen. Als naar de trend van al deze bedragen wordt gekeken, kan ervan worden uitgegaan dat deze bedragen dit jaar zijn toegenomen. Ook zou het probleem binnen de energiesector door voorgaande regeringen zijn veroorzaakt en door de huidige regering zijn voortgezet.
De forse toename van de fictieve schuld van de overheid bij de EBS heeft volgens het rapport te maken met de twee nieuwe financieringsovereenkomsten met de Staat Suriname van USD 46 miljoen en SRD 64 miljoen met een looptijd van respectievelijk 10 en 15 jaren en een ‘grace period’ van twee jaren. Ook gaat het om een gedeeltelijke overname van de schuld door stroominkoop van Staatsolie door de overheid van USD 32 miljoen. Na verrekening zal het energiebedrijf dit jaar USD 10.9 miljoen overhouden. Na implementatie van de herstructureringsmaatregelen wijzigt de financiële positie van de EBS op korte en middellange termijn niet significant. Het negatief eigen vermogen van de jaren 2012 en 2013 blijft in de navolgende jaren nog steeds negatief. Gelet op de schuldpositie, valt op te merken dat deze vanaf 2014 een normaal verloop heeft, maar wel blijft toenemen. Deze toename is te verklaren door de investeringen die vanaf 2013 zijn gepleegd. Volgens het rapport draagt de EBS de kosten voor stroominkoop geheel zelfstandig. Door het financieel tekort dat hierdoor ontstaat, zal zij de investeringen aan haar netwerk niet zonder hulp van de regering nog kunnen uitvoeren. Vanwege het achterstallig onderhoud en uitgebleven investeringen is de vereiste input voor de komende 5-10 jaren erg groot. Hierdoor worden de normen voor een gezond bedrijf niet gehaald.
FR

  1. ebs 8
  2. miljoen 7
  3. jaren 6
  4. usd 6
  5. overheid 5