Korte loop in verband met arbeidsdag

De vakcentrale C-47 viert op 1 mei 2017 de Dag van de Arbeid. Vanwege de drukte rond de protestmanifestaties, lukt het de vakcentrale niet om de viering zelf te organiseren. In dit kader nodigde de vakcentrale haar leden uit om op 1 mei aanwezig te zijn bij het gebouw van de Rosebel Goldmine Werknemers Organisatie (RGWO) aan de Burenstraat. C-47 is te gast bij RGWO. De oproep is gedaan voor 10.00 uur. Van de Burenstraat uit zal er worden gelopen naar de Dr. Sophie Redmondstraat richting de standbeelden van Fred Derby (gewezen SPA-voorzitter), Hendrik Sylvester (een van de oprichters van de CLO) en Pater Weidman (grondlegger van het algemeen kiesrecht in Suriname). Het is vooralsnog niet bekend als de organisatie voor deze korte loop (die geen protestloop is) ook een vergunning nodig heeft. Dit, zeker gezien het feit dat het verkeer tijdelijk zal worden belemmerd. Bij de standbeelden zullen er kransen worden gelegd en enkele toespraken worden gehouden.
Robby Berenstein, voorzitter C-47, heeft op de 1 mei viering in 2016 aangegeven dat in deze periode de werknemersorganisaties zich moeten inspannen voor verandering. Er zijn uitdagingen in de zin van vereniging van werknemers. Hij gaf de Surinaamse samenleving mee dat men 1 mei moet zien als het begin van de strijd.

Kavish Ganesh

  1. mei 4
  2. vakcentrale 3
  3. viering 2
  4. werknemers 2
  5. organisatie 2