1. vorige
  2. volgende

Grondaanvragers Para krijgen zaterdag hun documenten

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zal zaterdag 350 perceelaanvragers in de bestuursressorten Zuid en Noord in het district Para op het commissariaat hun grondpapieren overhandigen. De uitgifte van de grondpapieren is een inhaalslag van aanvragen die tientallen jaren lopen op domeinen.

Het gaat om het woongebied Suralcoweg/Spoilarea. De perceelbestemmingen op de aanvragen variëren van landbouw en veeteelt doeleinden tot bebouwing en bewoning en zijn slechts het eerste deel van gronduitgifte, zegt districtscommissaris Jerry Miranda.

Zorgwekkende situatie
Miranda is ongeveer een jaar geleden begonnen met een totale ordening van het gebied. Het aantal occupanten was “zorgwekkend.” Er liepen soms wel drie aanvragen op een perceel. “Sommige figuratieve kaarten op de verzoekschriften gaven aan, dat er dwars door elkaar gronden uitgegeven zouden worden, indien er een positief advies werd uitgebracht doorhet commissariaat. Uitgifte naar willekeur van de aangevraagde gronden zou verder leiden tot een wanordelijke situatie, waarbij mensen last konden ondervinden van elkaar”, zegt Miranda.

Miranda heeft bewoners die percelen hebben aangevraagd in dat gebied in kaart gebracht.. Voor dit gebied worden 195 grondpapieren uitgedeeld. De afdeling Grondzaken van het Commissariaat Para zal in opdracht van het commissariaat het gehele weekend door opengesteld zijn voor de afgifte van de grondpapieren. Aanvragers die in aanmerking komen zullen telefonisch of per brief uitgenodigd worden. Zij dienen hun id-kaart/rijbewijs mee te nemen en SRD2,50 voor zegelkosten.

Het commissariaat zal een hulpafdeling instellen voor de begeleiding bij het voldoen van genoemde voorwaarden in de bereidsverklaringen en de Centrale Betaaldienst op het commissariaat krijgt de bevoegdheid om gelden te ontvangen die betrekking hebben op voorwaarden in de bereidsverklaring, zegt het BIC-Para.
  1. commissariaat 6
  2. grondpapieren 4
  3. miranda 4
  4. para 3
  5. aanvragen 3