“Surinaamse arbeider op alle gebieden in crisis”

De Progressieve Vakcentrale C-47 heeft getracht de herdenking van 1 mei (Dag van de Arbeid) in ere te herstellen. Er werd op 1 mei een stille loop gehouden. Van de Burenstraat uit werd gelopen naar de Dr. Sophie Redmondstraat richting de standbeelden van Fred Derby (gewezen SPA-voorzitter), Hendrik Sylvester (een van de oprichters van de CLO) en Pater Weidman (grondlegger van het algemeen kiesrecht in Suriname). Ravaksur-coördinator Robby Berenstein bracht op deze dag ook in herinnering dat de Surinaamse arbeider op alle gebieden in een crisis is. Vandaar dat delen van de vakbeweging zich sterk maken voor de strijd met de regering, voor lotsverbetering van de arbeiders. Berenstein trachtte ook klaarheid te brengen in enkele onwaarheden en misleidende uitspraken van de regering. “Ik hoef niet uit te leggen waarvoor wij vechten. Wij noemen deze regering ‘mosterd na de maaltijd’. Nu pas vindt de regering dat alle communicatielijnen open zijn. De indruk wordt gewekt dat de wrokomang niet wil praten”, drukte Berenstein uit.

De strijd die nu gevoerd wordt, is naar Berenstein zijn kennis, sinds de eerste zittingsperiode van de president gestart. Hij brengt in herinnering dat tijdens regering Bouterse-Ameerali de koers en governement take (op benzine) werden aangepast. Het Tripartiet Overleg in die regeerperiode is pas na het besluit gestart. In deze periode zijn er weer enkele momenten voor maatregelen uitgetrokken. Allemaal, voordat men de vakbeweging had benaderd. In alle gevallen heeft de vakbeweging haar stem laten horen en de regering erop gewezen dat maatregelen voor de besluitvorming worden gecommuniceerd. “De regering doet altijd voordat men wilt praten. Ze hebben niet onze stem nodig, maar ons gezicht, alsof wij bij de besluitvorming aanwezig waren”, stelt Berenstein.

Kavish Ganesh

  1. regering 7
  2. berenstein 4
  3. vakbeweging 3
  4. mei 2
  5. dag 2