1. vorige
  2. volgende

Woord van afscheid voor mr. Albert Ishwardutt Ramnewash

Met het heengaan van Mr. Albert Ishwardutt Ramnewash heeft de Surinaamse rechtsgemeenschap een gevoelige klap moeten incasseren.
Zijn overlijden heeft een leemte achtergelaten in de reeds sterk onderbezette, maar met werk overbezette, rechterlijke macht. Weinigen kunnen zich erop beroepen de staat Suriname gedurende 59 jaar onafgebroken gediend te hebben. De overledene trad op 05 september 1955 in overheidsdienst en bleef dat tot zijn overlijden!
Albert, zoals ik hem als vriend mag noemen, was behalve rechtsspreker ook belast met de opleiding van rechterlijke ambtenaren, maar was tevens vraagbaak voor jongere rechters. Maar ook de meer ervaren juristen deden vaak een beroep op zijn grote ervaring en kennis, vooral op het gebied van het straf- en strafprocesrecht. Daarnaast was hij ook benaderbaar voor rechtzoekenden, die hem met allerlei vragen en opmerkingen bestookten.
Voor al deze categorieën had hij een welwillend oor.
Ondanks zijn hoge positie in de samenleving, is hij een man van het volk gebleven. Hij heeft nooit zijn afkomst verloochend, maar was er zelfs trots op te vertellen dat hij een “Krepi boi” was. Hij drukte zich daarom ook graag uit in het Sranan Tongo, een taal welke hij evenals het Nederlands en het Sarnami, beheerste.
Deze attitude van Albert, gepaard gaande met een groot gevoel voor humor, was dan ook de reden van zijn immense populariteit in alle geledingen van onze gemeenschap.
Maar ook buiten de rechterlijke macht heeft Albert zijn sporen verdiend. Hij heeft ondermeer een grote bijdrage geleverd aan de Surinaamse sportwereld door zijn vele functies onder andere die van voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond.
Ook op sociaal gebied heeft hij vele verdiensten. In dit verband kan bijvoorbeeld zijn werk genoemd worden als Lion in welke organisatie hij zelfs de hoogste regionen heeft bereikt. De andere sociale organisaties waarin hij geparticipeerd heeft zijn teveel om hier op te sommen.
Ook op cultureel gebied heeft hij zijn bijdrage geleverd middels zijn bestuurslidmaatschap van onze oudste toneelgezelschap Thalia, maar daarnaast was hij ook liefhebber van allerlei vormen van muziek. Ook op de dansvloer heeft hij nooit geprobeerd de dans te ontspringen.
In het gedenkboekje ter gelegenheid van zijn uitvaart op 18 september 2014 is een uitvoerige CV opgenomen, waaruit een ieder kan lezen welke indrukwekkende carrière hij achter de rug heeft.
Het is de bedoeling dat naderhand een uitvoeriger in memoriam aan de overledene zal worden gewijd.

Niemand heeft het eeuwige leven, voor ons allen komt het moment dat wij afscheid moeten nemen van het aardse strijdtoneel.
We mogen daarom zeggen dat de Schepper Albert, als gelovig mens, op een genadige en eervolle wijze tot zich heeft geroepen, namelijk terwijl hij bezig was met zijn rechterswerk. Met recht kunnen wij zeggen dat hij in het harnas is gestorven.

Mijn oprechte deelneming aan zijn liefhebbende echtgenote Farida, de kinderen en de overige nabestaanden, maar niet in de laatste plaats ook de totale Surinaamse gemeenschap! Moge zijn ziel de opperste vrede ten deel vallen!

Mr. C.R. Jadnanansing

  1. albert 5
  2. surinaamse 4
  3. rechterlijke 3
  4. gebied 3
  5. overlijden 2