1. vorige
  2. volgende

Actiecomité bushouders kondigt persstilte aan

Het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen heeft per heden een persstilte aangekondigd. In gesprek met De West, zegt de trekker van het actiecomité, Suraj Sahadew-Lall, dat zij geen interviews meer zullen afstaan aan de media. Hij zegt dat de problemen van de bushouders inmiddels bekend zijn gemaakt door verschillende mediabedrijven. De mogelijkheden die het comité aan de regering heeft gegeven, zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. Sahadew-Lall zegt dat reeds gezegd is, wat zij bekend wilden maken. Nu zullen de bushouders aangesloten bij het actiecomité, acties ondernemen.

Welke acties dat zijn, wil hij niet prijsgeven, maar hij wijst er wel dat op de komende stappen van het comité binnenkort bekend zullen zijn. Verder wenst Sahadew-Lall niet in te gaan op vragen.

De bushouders rijden sinds begin van dit jaar met een oud tarief. Afgesproken was dat als de situatie in het land zou veranderen en de benzineprijzen omhoog zouden gaan, er per 1 januari 2017 nieuwe prijzen voor de bushouders vastgesteld zouden worden. De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) onder leiding van John Mahadewsing, is vanaf het begin bezig  gesprekken te voeren met de regering, echter is er tot op heden geen nieuw tarief vastgesteld.

In een vorig gesprek wist Mahadewsing te vertellen dat alleen de regering zich nog moest buigen over de tariefsverhoging die PLO had voorgesteld. Het Actie-comité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen is opgericht, omdat een grote groep bushouders van mening is dat PLO niet de belangen van hen behartigt, maar juist politieke doelen heeft. De trekker van de actiegroep heeft de hele maand april een afwachtende houding aangenomen, zodat de regering zaken op orde kon stellen. Echter heeft de regering niets van zich laten weten. Mahadewsing was niet te bereiken voor een reactie.

-door Richelle Mac-Nack-

  1. bushouders 5
  2. regering 5
  3. actiecomite 3
  4. particuliere 3
  5. heden 3