Suriname heeft tijdens de speciale OAS-vergadering over de bestrijding van drugs

PARAMARIBO - Suriname heeft tijdens de speciale OAS-vergadering over de bestrijding van drugs vrijdag in Guatemala zijn "onvoorwaardelijke steun" uitgesproken voor het beleid dat de Organisatie van Amerikaanse Staten op dit stuk voert. Surinames werd vertegenwoordigd door de permamente vertegenwoordiger bij de OAS, Niermala Badrising.  

In haar toespraak ondersteunde Badrising ook de verklaring die Trinidad en Tobago namens de Caricom-landen had uitgegeven. Ze juichte de leidende rol die OAS speelt bij de aanpak van drugs in de regio toe. De landenorganisatie is "uitermate geschikt" om deze rol te blijven vervullen, zei de diplomate.

De ambassadeur wees verder op de stappen die Suriname de afgelopen jaren heeft ondernomen om het drugsvraagstuk op nationaal niveau aan te pakken. Als voorbeelden werden genoemd de totstandkoming van het Nationaal Antidrugs Masterplan 2011-2015, de nationale veiligheidsstrategie alsook de aanstelling van een nationaal coördinator in de strijd tegen illegale drugs. Ook de maatregelen op het stuk van preventie, behandeling en rehabilitatie van drugsverslaafden werden genoemd. 

Badrising benadrukte dat Suriname alle initiatieven om de transnationale misdaad aan te pakken zal blijven ondersteunen. Paramaribo blijft in dat kader een partner om in de Amerika's het drugsvraagstuk op zowel regionaal als subregionaal niveau hard aan te pakken.

Door de vergadering werd bij acclamatie een resolutie aangenomen. Daarin wordt het belang van regionale en internationale samenwerking om het mondiaal drugsvraagstuk aan te pakken, benadrukt.  Acties in dat kader moeten via bevordering en versterking van alomvattende beleidsmaatregelen en waar nodig modernisering en professionalisering van overheidsinstituten.
  1. pakken 4
  2. suriname 3
  3. oas 3
  4. drugs 3
  5. badrising 3