‘Love Jihad’, religieuze bekeringen en polarisatie

Met de term ‘Love Jihad’ wordt een activiteit aangeduid waarbij jonge moslim mannen bewust op jonge niet-moslim meisjes afgaan en doen alsof zij verliefd zijn op de meisjes met als uiteindelijke doel een huwelijk en bekering tot de Islam.
De term kwam in zwang in India omstreeks 2009 toen er berichten waren van massale bekeringen van Hindoe meisjes tot de Islam in met name de staten Kerala en Mangalore in Karnataka. In de jaren daarna kreeg het onderwerp grote publiciteit hetgeen leidde tot ernstige bezorgdheid binnen de gemeenschappen van Hindoes, christenen en Sikhs. De moslims en hun organisaties op hun beurt wezen al deze beschuldigingen van de hand.

Het idee van de ‘Love Jihad’ bleef de gemoederen bezighouden en vormde als het ware een politiek twistpunt en sociale bezorgdheid. Echter, de meerderheid van de Indiase bevolking gelooft niet dat ‘Love Jihad’ een moslim samenzwering is voor bekering van niet-moslim meisjes en vrouwen.
Officiële onderzoekingen in 2009, 2010, 2012 en 2014 hebben geen bewijzen opgeleverd van bewuste ‘Love Jihad’ activiteiten. In januari 2012 concludeerde het politie onderzoek in Kerala dat 'Love Jihad was a campaign with no substance en dreigde zelfs met legale stappen tegen de website alsmede degenen die zich schuldig maken aan spreading of religious hatred and false propaganda.

De Hindutva ideologie
De fundamentalistische Hindoe organisaties in India worden aangeduid onder de collectieve naam ‘Sangh Parivar’, die bestaat uit verschillende groepen, waarvan de fanatiekste zijn, de ‘Rashtriya Swayamsevak Sangh’ (RSS) en de ‘Vishwa Hindu Parisad’ (VHP). Maar de belangrijkste organisatie binnen de ‘Sangh Parivar’ is de politieke partij bekend onder de naam ‘Bharatiya Janata Party' (BJP). De ideologie van de ‘Sangh Parivar’ wordt aangeduid als ‘Hindutva’, een term die in 1923 is bedacht door Vinayak Damodar Savarkar in zijn boek Hindutva: Who is Hindu?
Volgens Savarkar is het Indiase subcontinent het thuisland van de Hindoes. Hij beschouwt als Hindoes allen, die India als hun moederland (matrubhumi), hun vaderland (pitrubhumi) alsmede hun heiligland (punyabhumi) beschouwen. Het is op grond van deze conceptie dat Indiase Hindoe fundamentalisten, de Hindoes die buiten India zijn geboren niet als echte Hindoes beschouwen, mede ook omdat in hun visie Hindoe goden niet overzee reizen. Het gebeurt regelmatig dat Hindoes, die buiten India zijn geboren, geen of beperkte toegang hebben tot bepaalde segmenten in mandirs in India zoals in Puri, in de oostelijke deelstaat, Odisha.
Vanuit deze Hindutva visie is ook te verklaren waarom het Christendom en de Islam als ‘binnengedrongen religies’ worden beschouwd, omdat die buiten India zijn ontstaan, in tegenstelling tot het Boeddhisme, het Jaïnisme en het Sikhisme.

Bharatiya Janata Party (BJP)
Gesterkt door de grote winst bij de verkiezingen van april-mei 2014 en daaropvolgend de benoeming van BJP leider Narendra Modi tot premier, hebben leiders van andere rechtse nationalistische Hindoe partijen India openlijk verklaard tot een natie van Hindoes, wat een directe uitdaging inhoudt van de Indiase grondwet die altijd meerdere godsdiensten heeft erkend.

Het lijkt erop dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. In de periode 1999- 2004 was de BJP, toen onder leiding van Atal Bihari Vajpayee, aan de macht. Ook toen hadden de fundamentalistische Hindoe partijen zaken op hun agenda waarvan zij gehoopt hadden dat die onder de BJP premier Vajpayee gerealiseerd zouden worden. Hoog op hun agenda stond toen de (her)bouw van de Ram mandir in Ayodhia in de staat Uttar Pradesh.
Maar Atal Bihari Vajpayee heeft gedurende zijn vijf jaar durende premierschap geweigerd de politieke beslissing te nemen voor de (her)bouw van de Ram mandir op de plaats waar in 1992 de Babri moskee had gestaan en welke vernield was door voornamelijk adepten van de 'Sangh Parivar'.
In een beroemd geworden uitspraak had Vajpayee zijn weigering als volgt geformuleerd: The wrongs of a medieval past cannot be righted by similar wrongs in modern times (de onjuistheden van een middeleeuws verleden kunnen niet goedgemaakt worden door een herhaling van diezelfde onjuistheden in de moderne tijd).

Zowel in als buiten India is de vraag die nu gesteld wordt “wat zal premier Modi doen aan de toenemende druk van de fundamentalisten?" Modi zelf is door de RSS in de politiek gebracht en na het winnen van de verkiezingen en zijn aantreden als premier benoemde hij verschillende RSS leden in belangrijke sleutelposities in het land.
Modi’s oude vriend Mohan Bhagwat, de huidige voorman van de RSS, verklaarde in augustus dit jaar onomwonden dat “zoals zij die in Engeland wonen Engels zijn en zij die in Duitsland wonen Duits zijn, zijn allen die in Hindoestan wonen Hindoes”. Dit tot grote ongerustheid van de moslim-, christelijke- en Sikh minderheden in het land.

‘Love Jihad’
De controverse wordt verder vergroot door de verhoogde anti ‘Love Jihad’ campagne van de RSS. Vooral ook omdat de Al-Qaeda leider, Ayman al-Zawahri, onlangs heeft aangekondigd dat er een Indiase tak komt van zijn militante organisatie.
In deze sfeer hebben de RSS activisten defensieve maatregelen aangekondigd zoals het terug-bekeren-naar-het Hindoeïsme. Eén van die activisten, Rajeshwar Singh, verklaarde dat de “Hindoe golf pas begonnen is. In tien jaar tijd zullen wij alle Christenen en Moslims in India hebben bekeerd”.
Volgens Singh hebben zij medio dit jaar ervoor gezorgd dat de BJP weer aan de macht is gekomen. Narendra Modi is a Hindu leader, this is our golden age...we will carry the nation to the pinnacle of glory.
Een pamflet getiteld ‘Love Jihad’ wordt door RSS leden verspreid bij Hindoe huwelijken, festivals en op scholen over het hele land. Geschreven in 2011 wordt het concept van ‘Love Jihad’ gerelateerd aande Moslim-Mughal heerschappij in India eeuwen geleden. Volgens de Hindoe nationalisten heeft de 700 jaar durende Moslim-Mughal heerschappij het Hindoeïsme verzwakt.

Geen samenzwering
Maar alle theorieën en verschillende uitspraken van RSS coryfeeën ten spijt, uit alle politie onderzoekingen is niet gebleken dat moslims en hun organisaties een bewuste campagne hebben bedacht en/of opgezet om niet-moslim meisjes door geveinsde liefde tot een huwelijk te verleiden en tot de Islam te bekeren.
Politiechef A.L. Banerjee van Uttar Pradesh verklaarde recentelijk tegenover het internationaal nieuwsagentschap Reuters dat in most cases we found that a Hindu girl and Muslim boy were in love and had married against their parents will, these are cases of love marriages and not Love Jihad .

Rudie Alihusain
  1. love 12
  2. india 11
  3. jihad 10
  4. hindoe 9
  5. moslim 8