First Lady opent tien mediatheken

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft donderdag computers geschonken aan verschillende scholen op VOJ- en VOS-niveau. Deze computers zijn afkomstig van de Volksrepubliek China. President Desi Bouterse en zijn echtgenote hebben ervoor gekozen om de schenkingen te doen aan de scholen. De first lady heeft mediatheken geopend op Mulo Geyersvlijt, Lagere Technische School IV, Henri Dahlbergschool (Havo I),Marie Le Fevreschool, Berkenveldschool, VOJ La Solitude, Swami Shradhanandschool, Pandit R. Kalidinschool, VOS Scholen Gemeenschap Tamanredjo en Armand Saliminschool.

Districtscommissaris Mohamad Kasto van Paramaribo Noordoost zei dat de leerlingen zich goed moeten ontwikkelen. Hiertoe moeten ze alle hulpbronnen gebruiken. Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs in De Nationale Assemblee, Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP), gaf het belang van ict aan. “Als je niet kan omgaan met een computer zal je problemen krijgen”, benadrukte hij. Hij prees de missie van de first lady die kinderen stimuleert om hun best te doen op school. Er wordt voor gezorgd dat ze computeronderwijs kunnen volgen. Bouva is ervan overtuigd dat als iedereen - de schoolleiding, leerkrachten en ouders - de missie van de presidentsvrouw ondersteunen, dat veel meer kinderen goed onderwijs kunnen genieten.

Extra aandacht voor jongens
Ingrid Bouterse richtte zich voornamelijk tot de jongens, omdat er veel drop-outs onder hen zijn. Zij stelde dat de ouders in feite ook debet zijn hieraan, omdat zij hun dochters altijd hebben geleerd dat hun diploma hun eerste man is. Vandaar dat zij de jongens vertelde dat hun diploma hun eerste vrouw is en dat zij moeten studeren zodat vrouwen naar hun kijken. "Laat niets en niemand je tegenhouden om je diploma te behalen, omdat het de basis is van alles in je leven. De basis voor jouw ontwikkeling en voor ons land". Bouterse gaf aan dat het onderwijs een achterstand heeft, maar dat de regering er alles aan doet om de kinderen in de schoolbanken te krijgen. Daarom zijn er volgens haar scholen gebouwd, is de kinderbijslag verhoogd en is ervoor gezorgd dat kinderen geen schoolgeld hoeven te betalen.

Jean-Luc Josafath, leerling van de STS 4, droeg een gedicht voor dat zeer in de smaak viel. Hij kreeg de aanbieding om zijn gedicht te deponeren op het kabinet van de first lady. Jean-Luc die momenteel meedoet aan een talentencompetitie 'Mijn revolutie is...', zegt zijn inspiratie te halen van onder andere dingen die zijn hart breken. “Ik wil als Dobru zijn, ik geloof dat ik als hem kan zijn”, zei hij.

Shahida Hek
  1. first 4
  2. lady 4
  3. bouterse 4
  4. scholen 4
  5. kinderen 4