Isis schaadt religie

We hebben er lang niet over geschreven, maar verzet vanuit de Islamitische wereld tegen vernietigende bewegingen die de naam van de religie misbruiken, is nog steeds noodzakelijk. De mensen die zich aandienen voor de gruwelijke daden van de Isis zijn personen die doorgaans eens deel hebben uitgemaakt van Islamitische gemeenschappen in moslimlanden en niet-moslimlanden. Het is belangrijk dat de wereld weet hoe deze gemeenschappen staan tegenover deze organisaties. Daarvoor zijn duidelijke statements en acties vanuit de gemeenschappen en de geestelijke leiders van belang. De grootste groep moslims in de wereld zijn de soennieten. Deze soennieten zijn onderling verdeeld in vele groeperingen onder invloed van geestelijken met een sterke boodschap en sturingsdrang in de 19de en 20ste eeuw. Er is geen soenitisch geestelijk leiderschap dat vergelijkbaar is met de Paus bij de rooms-katholieken. De soennieten zijn over bijna alle continenten verspreid, maar er is geen continent overstijgend religieus leiderschap. Meestal is men per land gegroepeerd. De andere grote groep moslims zijn de shiieten. Omdat deze shiieten meestal gegroepeerd zijn in naast elkaar liggende landen en hun land niet zo klein is, wordt leiderschap van sommige geestelijken geaccepteerd als vertegenwoordigend. Het is barbaars wat de criminele organisatie Isis in naam van de Islam op de televisie laat zien en uitricht tegen de moslimbevolking en tegen andersdenkenden in landen als Syrië en Irak. De Isis is een groep, die als anti-Islamitisch kan worden beschouwd, als in beschouwing wordt genomen de schade die deze groep geweldenaren aanricht in de religie. Het geweld dat wordt toegepast, is barbaars evenals de oproepen. Waarschijnlijk wil men indruk maken in de wereld door onnodig en buitenproportioneel geweld toe te passen, zoals Genghis Khan en zijn Mongoolse strijdkrachten dat deden. De onschuldige bevolking van de steden in de betreffende gebieden (Eurazië) huiverde van de naam Genghiz Khan, een ‘grote’ meedogenloze en analfabete militair en leider. Men maakte mannen, vrouwen en kinderen af en verbrandde alles, zelfs bibliotheken en paleizen tot de grond af. Men veroverde toen steden en de bevolking werd opgeteld en gedeeld door het aantal strijders. Zo kwam men op het aantal mannen, vrouwen, kinderen en baby’s dat elk militair de keel moest doorsnijden. Men heeft bij de Isis de intentie om een Gengis Khan weer tot leven te roepen en wel 9 eeuwen later. Daarmee is men dan wel 9 eeuwen laat. Men wenst om de klok met 900 jaar terug te draaien. De moslimgemeenschappen op de verschillende continenten moeten zich hierover uitspreken. De moslimgeestelijken van het Verenigd Koninkrijk nemen het voortouw daarbij en hebben recent de Isis veroordeeld. Ook hebben zij veroordeeld dat de Britse ‘jihadisten’ hun land verraden door zich als strijder in te laten in de conflicten in het Midden Oosten. Opmerkelijk is hierbij wel dat het naar vermoeden gaat om een Britse rapper met moslimachtergrond, die op zich de satanische taak nam om 2 Amerikanen te onthoofden en dat op video te doen vastleggen. Er zijn fatwa’s (edicten) uitgesproken door Britse Islam geleerden, waarin aangegeven wordt dat het een morele plicht is van moslims om hun Irakese en Syrische broeders te ondersteunen, maar dat dit wel moet gebeuren zonder de eigen samenleving te verraden. Deze geleerden stellen in hun fatwa vast dat het religieus verboden is om de Isis te ondersteunen of zich bij haar aan te sluiten. Deze fatwa is uitgevaardigd nadat het Verenigd Koninkrijk in hoge staat van paraatheid is, omdat Britse jihadisten na hun verwerpelijke daden met de Isis dreigen terug te keren in het thuisland. Er is een vrees wat deze burgers in eigen land zullen aanrichten. Deze dreiging overigens is ook gemeld in Nederland en een van de overwegingen is om de mensen hun nationaliteit af te pakken. Dit zal echter niet gemakkelijk gaan met de Europese en de VN mensenrechtenstandaarden, die zekere garanties bieden inzake de nationaliteit en staatloosheid. Bij een dubbele nationaliteit zal het gemakkelijker gaan om de Westerse nationaliteit in te trekken. Een aanval op het Verenigd Koninkrijk is volgens de Biza-minister van het Verenigd Koninkrijk ‘hoogstwaarschijnlijk’. Daarmee is dus de burgerij betrokken vanwege de veiligheid. In deze situatie zijn de geestelijken als het ware verplicht geweest om zich te distantiëren van de jihadisten. Maar de moslimgeestelijkheid in de landen waar er nog geen dreiging is, moeten zich ook uitspreken, omdat de situatie ook voor hun het functioneren moeilijker zal maken. Het Koninkrijk wil de jihadisten verbieden om gedurende een bepaalde periode terug te komen naar het land, terwijl men hen de nationaliteit nog wil laten behouden. Men overweegt ook hier om het paspoort (en niet de nationaliteit) in te trekken, zodat het moeilijker wordt om te reizen. De kwestie van tegenstrijdigheid met het internationaal recht is ook aan de orde en men wil dat in de Britse gerechtshoven laten beoordelen. Politici zeggen echter dat ook oog moet zijn voor het om zich heen verspreiden van een grotere religieuze oorlog tussen bijvoorbeeld christenen en moslims. De Isis leeft zo mentaal een aantal eeuwen terug en noemt de wereldwijde coalitie om ten strijde te trekken tegen de Isis (met 50.000 strijders) een ‘laatste tocht van de kruisvaarders’. De top van Isis bestaat nagenoeg volledig uit Irakezen, onder wie mensen met militaire ervaring. Van de 20 belangrijkste figuren is er slechts 1 een Syriër en de rest komt uit Irak. Op het hoofd van de Isis-leider staat een prijs van 10 miljoen dollar. In Caricom- en Unasur-verband zal Suriname betrokken zijn bij het nemen van een standpunt. De moslimgeestelijken in Suriname hebben zich recent uitgesproken tegen de wandaden van Isis. Zullen andere moslimgeestelijken uit de 50 landen in de coalitie tegen Isis zich evenals het Verenigd Koninkrijk ook uitspreken?

  1. isis 13
  2. koninkrijk 6
  3. nationaliteit 6
  4. land 5
  5. verenigd 5