Walter Bonjaski: ‘Abop is sterk tegen occupatie’

AC/Abop-assembleelid Walter Bonjaski reageert zeer geschrokken op berichten dat partijvoorzitter Ronnie Brunswijk mensen in het ressort Centrum toestemming zou hebben gegeven om eigendomspercelen van derden te occuperen. Ondernemer Chanderbhan Dassasingh doet zijn beklag bij Dagblad Suriname over de hinder die hij nog steeds ondervindt van de groep die zijn in eigendom toebehorend perceel heeft geoccupeerd. Het perceel is 6.0834 m2 groot en is volgens de ondernemer zonder zijn medeweten en zonder zijn toestemming geoccupeerd door onbekenden. Volgens de occupanten hebben zij toestemming van parlementariër en Abop-voorzitter Ronny Brunswijk gehad om op het voormeld terrein te wonen en te werken. Dassasingh vertelt verder dat de verzoeken tot ontruiming ook niet helpen, omdat deze mensen zich versterkt voelen met de toestemming die zij van Brunswijk zouden hebben gehad.
Bonjaski zegt verder in gesprek met Dagblad Suriname dat zowel de partij als de partijvoorzitter sterk tegen occupatie zijn. Volgens het DNA-lid zijn deze beschuldigingen ook eerder aan het adres van Brunswijk geuit. Het beleid is hierin heel duidelijk en dusdanige handelingen zullen nimmer worden goedgekeurd. Indien deze mensen verkeerd bezig zijn, moeten instanties hard tegen hen optreden. ‘De mensen die nu gaan occuperen, moeten gestraft worden’, benadrukt de volksvertegenwoordiger. Zijn boodschap naar de mensen toe is om zich terstond van de plekken te verwijderen indien zij illegaal bezig zijn. De occupanten moeten volgens hem de normale wegen bewandelen om aan een stuk grond te komen, omdat andere burgers van het land dat ook op die wijze doen. De regering zal volgens hem ook snel moeten inkomen om het occupatievraagstuk op te lossen. Het parlement zal ook zo snel mogelijk een wetsvoorstel tegen dit probleem in behandeling moeten nemen. De volksvertegenwoordiger hoopt dat de commissie, die eerder door het parlement was ingesteld om occupatieproblemen op te lossen, dit probleem ook snel kan oplossen.
De ondernemer Dassasingh zegt de situatie beu te zijn, omdat de instanties, waar hij zijn beklag eerder ook heeft gedaan, tot nu toe ook geen oplossing hebben kunnen brengen. Dassasingh loopt met een complete kaart in de hand om aan te tonen dat hij het desbetreffende terrein met toestemming van de overheid heeft verkaveld. Het is dus helemaal niet zo dat het terrein aan de overheid toebehoort. Voorheen hebben occupanten aangegeven dat het terrein niemandsland is en dat zij daarom tot occupatie overgaan. Ondertussen heeft hij het besluit genomen om minister Edward Belfort van Justitie en Politie een schrijven over deze situatie te sturen. De bewindsman moet volgens hem ingrijpen, omdat de groep occupanten met de dag blijft groeien en de situatie daar elk ogenblik kan escaleren. Bovendien worden de mensen met de dag agressiever. De ondernemer haalt in zijn brief aan de bewindsman aan dat hij bereid is de eigendomskavels aan de occupanten te verkopen, indien ze evenals anderen bereid zijn een kavel te kopen.

FR

  1. mensen 6
  2. toestemming 5
  3. occupanten 5
  4. brunswijk 4
  5. ondernemer 4