1. vorige
  2. volgende

Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 218

“Heren, zie: mijn Chan de Sherrif heeft de steun van een kapitalistische grootheid van diaspora-afkomst binnengehaald.”
“Je bedoelt die 25.000 euro donatie van de Maxi Ghazastrook Group aan de Chan Sanluku Soundation Nederland?”
“Ja boi, zie je, dat is nou strategie, dat is nou vooruitdenken van mijn Barka Chan, mijn aanstaande president.”
“Voor mij is dit een ongezonde verstrengeling van grootkapitaal met volksbelangen.”
“Wat bedoel je? Begin je weer met je communistische praatjes?”
“Echt niet. Ik bedoel: als je nu al giften aanneemt, hoe ga je straks als president ‘nee’ zeggen als je bepaalde grootkapitaalsbelangen gaat moeten bevredigen tegen het landsbelang in?”
“Dat gebeurt toch ook in Amerika? Het zijn toch vooral de bankiers van Joodse afkomst die de Amerikaanse presidentsverkiezingen financieren?”
“Klopt. En zij beheersen de banken in Wallstreet. Daarom kan geen enkele Amerikaanse president ‘nee’ zeggen tegen Israël, als die geavanceerde raketten afvuurt op Palestijnse ziekenhuizen, scholen, vrouwen en kinderen.”
“Ja, waartussen zich die Hatsjieboellah-strijders of weet ik veel hoe ze heten, zich schuilhouden!”
“Dan waar moeten ze zich schuilhouden? Op straat, in de bommenkraters?”
“Heren, we dwalen weer eens alcoholisch af, blijf bij het onderwerp.”
“Maar Maks Ghaza steunt én Paul Nomokardjo én Chan barka Sherrif.”
“Dat is nou een gewiekste groot-ondernemer; net als bij roulette: je zet in op zwart en op rood; wans’ fa, yu e plei quitte.’
“En als de nul valt?”
“Die kans is er, maar is heel klein. En daarom moet je ook niet alles wat je hebt op rood en zwart inzetten. Met de rente van de rente van de winst van je werkkapitaal kan je een beetje politieke roulette gaan spelen.”
“Kan Maxima Ghaza ook niet die wegkwijnende Groenen een beetje steunen?”
“Men steunt geen ‘losers.”
“Maar hoe kan je twee presidentskandidaten steunen? Ik bedoel: je kan toch ook geen twee vrouwen trouwen?”
“De politieke sponsoren doen dat wel.”
“En daarom heeft Somo het gezegd: de pres kandidaat binnen het Nieuw Front of hoe dat ding dit keer gaat heten, is nog niet vastgesteld.”
“Maar Somo zegt wel dat het usance is binnen die frontale club dat de partij met de meeste stemmen de president voordraagt.”
“Daarom moeten alle mensen die op Sheriff lijken terug naar ‘hun huis’ en op de oranje partij stemmen. Hetzelfde worden de mensen die op Somo lijken geacht te doen.”
“Om dan een president te kiezen die nu al ingekapseld is door allerlei grootkapitalisten.”
“Begin niet weer, begin niet weer!!”
“Hoe moet zo iemand straks bij zijn inzwering als president dan zweren: ‘...dat ik niets heb aangenomen, noch heb beloofd aan wie dan ook om dit ambt te verkrijgen.”
“Intussen hebben ze flink beloofd en donaties aangenomen om die post te krijgen.”
“Maar dan pleegt zo iemand al bij zijn inzwering meineed.”
“Zie daarom dan ook ‘de zegen’ op hun beleid tot nu toe.”
“Da wat! Allemaal doen dat! Laten we hier geen moraalridders gaan spelen. Zo is nou eenmaal de politiek.”
“Maar als de meest behaalde stemmen binnen de combinatie tellen, dan moeten partijen apart de verkiezingen ingaan, anders kan je de hindo-stemmen niet scheiden van de creoro-stemmen, en niet splitsen van de Jampa-stemmen, en niet afzonderen van de baala-stemmen.”
“Dat is de grote zwakte van dat Nieuw Frontding, het is een verzameling van etnische belangengroepen; daarom kunnen ze vooraf niet beslissen welke etnische leider hun presidentskandidaat wordt, pas na de verkiezingen.”
“Ze hebben niet door dat ondanks alle scheve schaatsen die de Megaclub de afgelopen jaren heeft gereden, door hun toedoen wel de traditie is gaan groeien dat de presidentskandidaat, de Megaman of Megavrouw, op de eerste plaats een Surinamer moet zijn en niet eerst een Jawa, Hindo, baala of creoro-figuur en daarna ergens ook een beetje Surinamer.”
“Die maar niet kan optreden tegen het plunderen van de schatkist.”
“Daarom zijn onze openbare voorzieningen de afgelopen regeringen ernstig verwaarloosd, omdat de belangen van de sponsoren eerst gediend moesten worden.”
“Kijk hoeveel particuliere instellingen en banken nu moeten inspringen om sociaal zwakkere jeugdigen te voorzien van benodigdheden voor het nieuwe schooljaar. Dat is in feite overheidszorg, daarvoor betalen we ook belasting. Maar waar is dat geld gegaan?”
“En kijk hoe klungelig en onprofessioneel de bestrijding van die Chikungunya-dengue wordt aangepakt; pas als er een besmetting wordt geconstateerd, wordt de woonomgeving van de besmette persoon bespoten.”
“Geen wonder dat er nu sprake is van een epidemie. Maar dat zal weer met allerlei goochelende woorden en cijfers ontkend en weerlegd worden.”
“Zeker is er niet genoeg geld voor de bespuitingsmiddelen of die zijn ‘verdampt’ en/of er is nog steeds arbeidsruzie met de Bond van Bespuiters. Dat assembleelid Hapdoel heeft groot gelijk: preventie no de, behandeling no de, medicijn no de, voorlichting no de, neks no de.”
“En hij praat niet zomaar, want hij heeft het aan den lijve ondervonden.”
“Laat hij dan een motie van wantrouwen tegen de leiding van dat Volksongezondheidsministerie indienen, zodat die non valeur daar vervangen kan worden. En ook bij die dienst van Openbare Ongezondheidszorg. Maar nee, dat mag weer niet, want dan gaan politieke belangen aangetast worden.”
“En intussen kan een nieuwe vleugel van de Kweekschool, waar ook de computers in airco-ruimte in moeten en de avondlessen gegeven moeten worden, per komend schooljaar alleen bij daglicht draaien, omdat er tonnen geld moeten worden betaald om een stroomaansluiting te krijgen.”
“En dan krijgen werknemers van datzelfde failliete, leeggeroofde energiebedrijf al jaren gratis stroom en worden hun tjoekoe-betalende connecties wel snel-snel aan een nieuwe aansluiting geholpen, maar een school moet keihard betalen en dan nog maanden wachten voordat die aansluiting gerealiseerd wordt. Dat is toch in feite crimineel handelen?”
“En de lage waterstand van dat stuwmeer krijgt de schuld, maar wie heeft de opdracht gegeven, tegen beter weten in, om dat stuwmeer met 6 turbines leeg te draaien, alleen maar om dat schromelijk tekort aan energie vanwege dat regeringslange wanbeleid te camoufleren?”
“Schreeuw nog harder; dalijk sluiten ze je stroom af.”
“Maar het is toch een belangrijk deel van dat kiezersvolk dat zich steeds weer laat verleiden om dit soort beleid niet alleen aan de macht te helpen, maar ook vijf jaren lang z’n gang te laten gaan?”
“Omdat dat deel van die kiezers z’n etnische afkomst belangrijker vindt dan onze nationale toekomst.”
“Daarom blijven juist die kiezers na elke verkiezing steeds achter en komen hun etnische leiders en de kleine kring van loyalisten om hen heen wel steeds met sprongen vooruit.”
“Lieb’ding; na mi buba, na mi leider, na mi rutu! Eens a sa du wan sani djie mi.”
“Niet zo negatief, heren. Bewustwording is een langzaam proces. You can fool most of the people many times, but you can’t fool all the people all the time.”
“Don’t you fool us en begin iets voor ons hier te doen. Sponsor een rondje Black; dan stemmen we op jou als pres.”
“Yeaaaah, Des for pres, nothing less.”
“Die juicht weer, een vrij sopie is op komst, daarom.”

Rappa
  1. stemmen 8
  2. president 6
  3. gaan 5
  4. chan 4
  5. nou 4