1. vorige
  2. volgende

Kabalebo wil brandveiligheid opvoeren

In aanloop naar een brandweerkazerne in ressort Kabalebo, krijgen de bewoners voorlichting over preventie. Districtscommissaris (dc) Armand Jurel wil samen met het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de bevolking een integrale aanpak voor een veilig milieu.

Een team van de brandweer heeft zich breedvoerig met de bestuursdienst , bedrijven en organisaties in het gebied, gebogen over de preventie. Goede voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk om brand te minimaliseren.

Afgesproken is met de brandweer dat er trainingen zullen worden verzorgd voor diverse groepen in het ressort. Het streven is erop gericht dat Kabalebo veiliger gemaakt wordt en het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert, stelt de dc.
  1. brandweer 3
  2. ressort 2
  3. kabalebo 2
  4. preventie 2
  5. belangrijk 2