Minov opent Havo/VWO school te Welgedacht C

Er komt een nieuwe middelbare school aan de Welgedacht C-weg. Het gebouw waarin tot het afgelopen schooljaar het Imeao III was gehuisvest, wordt gebruikt om wachtlijst scholieren van de Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS) aan de Indira Gandhiweg te plaatsen. Met ingang van het nieuwe studiejaar is het Imeao III ondergebracht in de faciliteiten aan de Noordpoolweg.

De HHS heeft een aantal toevoerscholen, waardoor de school onvoldoende capaciteit heeft om alle scholieren op te vangen, zegt onderwijsdirecteur Robert Peneux. Volgens hem kunnen belangstellenden voor deze onderwijsinstelling zich alsnog registreren bij de HHS. Zij worden dan geplaatst aan de Welgedacht C-weg.
De nieuwe school, op nog geen drie kilometers afstand van de HHS, wordt volgens Peneux een op zichzelf staande entiteit die ook een naam krijgt. Met de dagelijkse leiding zal een onderdirecteur worden belast.

Nu al staat vast dat er vijf homogene Havo klassen worden gevormd aan de Welgedacht C-weg. Voor wat de werving van leraren betreft verwacht de Minov-directeur geen problemen. Er is daarin al voorzien. Leerkrachten van bijvoorbeeld de HHS met vrije uren kunnen op de nieuwe school worden ingezet. Vanaf haar opening in 1998 heeft de HHS, voorheen Scholengemeenschap Lelydorp, een gestadige groei. In 2011 is de school vernoemd naar de voormalige directeur Henry Hassankhan.
  1. hhs 6
  2. school 5
  3. nieuwe 4
  4. welgedacht 3
  5. imeao 2