1. vorige
  2. volgende

Herrenberg bemiddelt bij 's Lands Hospitaal

Bij 's Lands Hospitaal zijn twee bonden actief, waardoor diverse zaken van het personeel niet in orde kunnen komen. Imro Edam, voorzitter van een van de bonden, zegt aan Starnieuws dat er dringend een oplossing moet komen. De rechtspositie van mensen die jarenlang gewerkt hebben voor het ziekenhuis, is in gevaar omdat ze niet in vaste dienst zijn. Om uit de impasse te geraken, heeft Edam oud-vakbondsleider Henk Herrenberg gevraagd om te bemiddelen.

Er is een dispuut tussen bestuur-Edam en de bond onder leiding van Iwan Weeks. Omdat een oplossing dringend gewenst is en pogingen om de zaak bij te leggen, niet gelukt zijn, is de hulp van Herrenberg ingeroepen. Herrenberg heeft beloofd dat hij alle betrokkenen zal raadplegen, waardoor de belangen van de werknemers bij 's Lands Hospitaal kunnen worden behartigd.

Intussen is Herrenberg aan de slag gegaan. Hij heeft contact gemaakt met de directie van het ziekenhuis. De vakbondsleider Errol Snijders van 'de Moederbond' is gebeld door Herrenberg. De bond onder leiding van Weeks is aangesloten bij deze vakcentrale. Er is ook een gesprek geweest met Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). De bond onder leiding van Edam is aangesloten bij de CLO. Edam hoopt dat er gauw een oplossing komt, want het personeel is de grootste verliezer.
  1. edam 5
  2. herrenberg 5
  3. oplossing 3
  4. bond 3
  5. leiding 3