Digicel heeft niets te maken met de mast die vrijdag in Calcutta, Saramacca is

PARAMARIBO- Digicel heeft niets te maken met de mast die vrijdag in Calcutta, Saramacca is omgevallen door onweer en zware windstoten. De mast is nog steeds het bezit van Intelsur N.V., de moedermaatschappij van Uniqa. De woning van een gezin van vier personen is aan de voorkant beschadigd door de omgevallen mast die vervolgens op de Oost-Westverbinding terechtkwam.

"Intelsur betreurt het zeer dat het ongeval grote schrik en veel ongemak voor de gedupeerde familie tot gevolg heeft gehad", zegt Prema Sohansingh, juridisch deskundige die belast is met het liquidatieproces van Intelsur, die failliet is gegaan. Het liquidatieproces, waarbij onderdelen van het bedrijf verkocht worden om de resterende schuldeisers uit te betalen, is nog gaande. "Uit hoofde van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de vennootschap in liquidatie ervoor zorg gedragen dat de benadeelden geheel schadeloos zijn gesteld."

Sakuntela Bhageloe, vrouw des huizes, is tevreden met de wijze waarop het bedrijf de zaak aanpakt. "Het materiaal is al gebracht en morgen zal de aannemer beginnen met het werk", zegt ze. Nadat het huis is opgeknapt, zal gewerkt worden aan de stroomvoorziening, want de mast heeft in zijn val de elektriciteitskabel afgerukt. "We moeten het sinds vrijdag doen met kokolampoe's en kaarsen en willen spoedig weer elektriciteit", zegt Bhageloe.

  1. mast 4
  2. intelsur 3
  3. zegt 3
  4. vrijdag 2
  5. omgevallen 2