1. vorige
  2. volgende

Brazilië weigert nieuw ontbossingsakkoord te tekenen

Brazilië weigert een akkoord te tekenen waarin een termijn is vastgelegd om de ontbossing in 2030 volledig te stoppen in de staat Para. De VS, Canada en de Europese Unie behoorden tot de dertig staten die hebben ingestemd om het bosverlies tegen 2020 te halveren en te werken aan het 2030-doel.

Maar Brazilië, dat het grootste aaneengesloten regenwoud op aarde bezit, heeft geweigerde te tekenen omdat dat tegen het nationale recht zou kunnen indruisen. VN-functionarissen zeiden dat ze hoopten dat het pact in 2015 worden zou vastgesteld.

"Helaas, we waren niet geraadpleegd," zei de Braziliaanse minister van Milieu, Isabella Teixeira tegen Associated Press. "Maar ik denk dat het onmogelijk is om te denken dat je een wereld bos initiatief kan hebben zonder Brazilië. Het heeft geen zin." De minister zei dat haar regering bezorgd was dat de nieuwe resolutie zou kunnen botsen met de nationale wetgeving van Brazilië, die beheerde houtkap mogelijk maakt. Ze zei dat Brazilië zijn eigen doel heeft gesteld bij het vertragen van het tempo van de ontbossing tot 3.900 vierkante kilometer per jaar tot 2020.

In de periode augustus 2012-juli 2013 toen Brazilië zijn laatste satelliet enquête deed was de houtkap nog ongeveer 5.843 vierkante kilometer. Teixeira maakte duidelijk dat Brazilië zich heeft verplicht aan het beschermen van het Amazone regenwoud. Het Amazonebos wordt beschouwd als een belangrijke natuurlijke verdediging tegen klimaatverandering door zijn capaciteit grote hoeveelheden kooldioxide te absorberen.

De ondertekenaars van het nieuw initiatief hebben ook beloofd om meer dan 2,6 miljoen vierkante kilometer bos te herstellen. Noorwegen heeft zich verplicht om US$ 350 miljoen te besteden aan de bescherming van de bossen in Peru en nog eens US$ 100 miljoen in Liberia.

  1. brazilie 7
  2. vierkante 3
  3. kilometer 3
  4. miljoen 3
  5. tekenen 2