1. vorige
  2. volgende

Somohardjo: NDP weer bezig als een splijtzwam

Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), vindt dat de Nationale Democratische Partij (NDP) bezig is als een splijtzwam om de samenwerkende partijen uit elkaar te drijven. "Dit is bekend van de NDP. Altijd wordt er geprobeerd om onenigheid te creëren binnen partijen en combinaties. Iedereen die om eigen opportunistische reden overloopt naar de NDP, zegt dat dit uit ontevredenheid gebeurt. Omdat PL samenwerkt met VHP en NPS, verlaten mensen de partij. Dit is een drogreden", stelt Somohardjo tegenover Starnieuws.

Somohardjo is ervan overtuigd dat door de samenwerking van de VHP, NPS, SPA, DA91, BEP, KTPI en PL de NDP in grote problemen zal komen. "Nu al is de Mega Combinatie een mini-combinatie geworden. De NDP ziet het gevaar van de samenwerking. Daarom wordt er alles aan gedaan om partijen uit elkaar te drijven. Mensen worden met posities losgeweekt. Zij moeten dan verklaringen afleggen waarom ze een partij de rug toekeren", vindt de politicus.

"In verschillende districten zal de NDP door de samenwerking van de zeven partijen zetels verliezen. Op ressortraadsniveau zullen we zeker de meerderheid behalen", meent Somohardjo. Hij merkt op dat de partijen zich uitgesproken hebben over de intentieverklaring. De beslissing is op een democratische wijze genomen. Mensen die zwichten voor een positie laten zich misbruiken om de combinatie te schaden.
  1. ndp 6
  2. partijen 5
  3. somohardjo 4
  4. partij 3
  5. mensen 3