Instemming met ambassadeur in Suriname ‘positief besluit’

Nederland verwelkomt de instemming van de Surinaamse regering met het ambassadeurschap van Ernst Noorman. ‘Dit is voor beide landen een positieve beslissing’, aldus minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) na een ontmoeting met zijn Surinaamse ambtgenoot Lackin in New York. ‘Het is voor Suriname en Nederland van belang een zakelijke en betrokken relatie te behouden die recht doet aan onze historische, culturele en maatschappelijke banden. Daarvoor is dit een stap in de goede richting’.

Noorman was sinds juni vorig jaar tijdelijk zaakgelastigde ad interim op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Met het agrément kan Noorman nu op alle politieke niveaus contacten hebben en officiële gelegenheden bijwonen. Het is de verwachting dat Noorman zijn geloofsbrieven nog dit jaar aan zal bieden.

Suriname heeft eveneens besloten het niveau van de vertegenwoordiging in Nederland te verhogen van zaakgelastigde naar ambassadeur.

‘Het is goed dat we de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname kunnen normaliseren’, aldus Timmermans. ‘Er is sprake van een blijvende sterke verwevenheid tussen de beide samenlevingen. Daar horen goed functionerende diplomatieke kanalen bij.’

[FOTO: De Nederlandse minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken had een ontmoeting met Minister Winston Lackin van Suriname. Timmermans heeft aangegeven dat hij graag op bezoek wil in Suriname en wel in de hoedanigheid van zijn nieuwe functie als Commissaris van de Europese Unie. Lackin heeft medegedeeld het bezoek te verwelkomen.]

  1. suriname 5
  2. nederland 4
  3. noorman 4
  4. timmermans 4
  5. minister 3