yamuskiet je steekt? In Suriname wel

Kan je de andere kant uitkijken als de chikungun-yamuskiet je steekt? In Suriname wel, zeker als je ook nog een olifantenhuid hebt. Moet je wachten op een officiële afscheidsbrief als jouw partner openlijk de liefde bedrijft met je tegenstander? Verloren tijd, denk ik dan. Die brief is een dode letter en je partner vindt het ook maar zonde van het papier en de inkt.  

Ga je niet op zoek naar je zoon als hij dagenlang van huis wegblijft? De NPS is blijkbaar blij met de weggelopen zoon die zich eindelijk volwassen gedraagt, zou je denken. Hem ter verantwoording roepen voor zijn mogelijk onvolwassen gedrag, wordt manmoedig weggewuifd. "Ik bemoei niet", is het ouderlijke verweer na jarenlange investeringen.

Er heerst een soort van gelatenheid in deze vakantieperiode. Een gelatenheid als ingegeven door de Bijbel dat elke vorm van arbeid op de zondag sympathie voor de duivel betekent. Toen God de aarde schiep in zes dagen, vond hij het nodig een dagje vakantie te nemen. Hij vergat echter dat epidemische ziekten, klimatologische omstandigheden en de 24-uurs economie grensoverschrijdend van aard zijn en dus ook geen zondagsrust kennen. Het heilige Schrift kent slechts zalvende woorden maar of jij je lichamelijk beter gaat voelen, weet jij als Chikungunya-slachtoffer beter. De ernst van dengue heeft ons blijkbaar niet hard genoeg getroffen, gezien onze nonchalante houding in het door ons zelfgeschapen klimaat van onhygiëne.

Als politiekverantwoordelijken al geen conclusies trekken behalve hun keuze voor vakantie, ben je als slachtoffer de enige gebeten hond. Volgens mij hoopte minister Michael Blokland besmetting te voorkomen door naar het buitenland te vluchten. Hij gebruikte een buitenlandse voorleesbeurt en een daaraan gekoppelde vakantie om zijn vlucht te rechtvaardigen. Hij vergeet echter dat zijn toehoorders, als die al komen opdagen, hem verwijtend zullen benaderen als een melaatse voor zoveel onverantwoordelijkheid. Alleen jammer dat Suriname wederom als geheel afgerekend wordt door een opportunist.

Over opportunisme gesproken. Pseudopolitici zien met de aanstaande verkiezingen de tijd rijp voor overstap naar lokkende partijen. Persoonlijke frustraties zijn groot. Of beter gezegd, ondergewaardeerde persoonlijke belangen. Voor persoonlijk succes kiest de pseudopoliticus liever een carrière in de politiek. Het gros vindt namelijk persoonlijke ontwikkeling buiten de politiek te omslachtig. Vandaag gemaakte plannen leveren morgen niet het gewenste rendement op terwijl de politiek wel die mogelijkheden biedt. Dat is de ideologie van het egoïsme. Het op de bühne gepredikte Surinaams nationalisme is het ideologische uithangbord om een gezamenlijke vijand te creëren. De oude politiek van na de Tweede Wereldoorlog beschuldigde tegenstanders van communisme om ze politiek dood te maken. Sinds de onafhankelijkheid is nationalisme het toverwoord en zijn tegenstanders staatsvijanden. Jaren later heeft het toverwoord zijn magie verloren.

Het Surinaams nationalisme heeft de chikungun-ya-epidemie niet kunnen voorkomen. Hun apathische houding heeft er alles van dat de regering en masse door de ziekte is gevloerd. Er is geen beweging als het om bestrijding gaat. Voor de oppositie de uitgelezen kans om van de regering een integrale bestrijding te eisen. De chikungunya-muskiet kent geen onderscheid naar ras, geloof of politieke afkomst. Opgeruimde besmettingshaarden komen op een nieuwe en grotere vuilnisbelt terecht. Een buitenlandse ondernemer wilt helpen het probleem deels op te lossen door de bouw van een verbrandingsoven. De verbrandingsoven verbrandt niet alleen professioneel onze eigen troep. Wij krijgen daarvoor in de plaats energie terug. Het decennialange energieprobleem is hiermee deels opgelost en die ellendige chikungunya verdelgd. Zeg nyeh, en je zal zien dat de bühnenationalisten in staat zijn ook deze mogelijkheid weg te stemmen.

taknangami@live.nl
  1. politiek 5
  2. vakantie 3
  3. chikungunya 3
  4. persoonlijke 3
  5. nationalisme 3