Ambassadeur Henry MacDonald spreekt beweringen van Peru als zou Suriname de gezochte

PARAMARIBO- Ambassadeur Henry MacDonald spreekt beweringen van Peru als zou Suriname de gezochte ex-president, Alejandro Toledo, hebben uitgenodigd voor een conferentie bij de VN, met klem tegen. Ook heeft Toledo geen enkele presentatie gehouden tijdens het evenement dinsdag in het VN-hoofdkwartier in New York, waarbij vertegenwoordigers van de publieke- en private sector zich hebben gebogen over partnerschappen ter realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De conferentie die door reuim 600 personen is bijgewoond werd door Suriname georganiseerd.

Peru had een protestbrief over deze kwestie naar de Surinaamse vertegenwoordiging bij de VN gestuurd. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft daarop intussen al per brief gereageerd. "De ex-president van Peru is door niemand van onze Missie uitgenodigd voor het evenement dat door Suriname was georganiseerd. We hebben reeds schriftelijk gereageerd naar de vertegenwoordiging van Peru", zegt ambassadeur MacDonald tegen de Ware Tijd. De diplomaat legt verder uit dat de Surinaamse vertegenwoordiging Toledo ook niet kon uitnodigen omdat ambassadeurs protoclair niet de bevpegdheeid hebben om presidenten en ex-staatshoofden uit te nodigen.

Ex-president Toledo is in zijn land aangeklaagd wegens het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht voor het uitvoeren van infrastructurele werken in zijn land. Lima heeft tegen hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. De conferentie vond plaats met instemming en goedkeuring van de Verenigde Naties. De president van de Algemene Vergadering van de VN voerde als eerste het woord en ook een vertegenwoordiger van de UNDP, het ontwikkelingsorgaan van de VN hield een toespraak. De ambassadeur stelt dat toen de lijst met potentiële sprekers werd samengesteld, de achtergrond van alle personen werd nagetrokken.

"Toen ik ontdekte dat de ex-president was aangeklaagd door Peru heb ik zijn naam van de voorlopige agenda geschrapt en besloten hem geen deel te laten zijn van het evenement", aldus de diplomaat. Er is daags voor het evenement zelfs een gewijzigde agenda gestuurd naar de deelnemers waarop Toledo niet voorkomt. "Daarom heeft hij niet deelgenomen aan het evenement. In feite heb ik het initiatief genomen om hem er buiten te houden omdat Suriname de conferentie had georganiseerd, ofschoon ik formeel niet in kennis was gesteld van de aanklacht", vervolgt MacDonald. De ex-president kreeg de uitnodiging van een NGO die Suriname heeft geholpen bij de organisatie van het evenement.

Toledo zou bij een soortgelijke activiteit van voornoemde NGO in maart als gastspreker optreden. Dat evenement is evenwel niet doorgegaan en werd hij vermoedelijk daarom opnieuw gevraagd door de desbetreffende NGO. Suriname heeft hem echter van de agenda afgevoerd. "Hij heeft geen presentatie gehouden", benadrukt MacDonald. Op een door Haïti georganiseerde receptie na afloop van de conferentie was Toledo wel aanwezig. Daarbij werd de ex-president door zijn ex-ambtgenoot van Haïti, Michel Martelly, naar het podium gehaald. Martelly trad daar op met een band samen met Wycleff Jean.

  1. president 7
  2. suriname 6
  3. toledo 6
  4. evenement 6
  5. peru 5